HomePR Newsอาคารเอสซีจี100 ปีต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานแห่งอนาคต [PR]

อาคารเอสซีจี100 ปีต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานแห่งอนาคต [PR]

แชร์ :

SCG_LEED

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ และประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การบริหารกลาง เอสซีจี นายชลธร ดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศและความยั่งยืน เอสซีจี และนางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร เอสซีจี ร่วมเปิดตัว “อาคารเอสซีจี 100 ปี ต้นแบบอาคารยั่งยืนที่เคารพต่อธรรมชาติและนอบน้อมต่อสังคม” ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเภทอาคารสร้างใหม่ (The Leadership in Energy and Environmental Design for Building Design and Construction: LEED BD+C) ระดับสูงสุด LEED Platinum จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา

Santos Or Jaune

ตอกย้ำความเป็นองค์กรต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงานรุ่นใหม่ พร้อมจัดตั้งหน่วยงาน SCG Green Solution เพื่อให้คำปรึกษาด้านอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับองค์กรภายนอก แนะนำการใช้สินค้าและบริการ จัดตั้งเป็นธุรกิจให้คำปรึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสถาปัตยกรรมอย่างยั่งยืน

เอสซีจีมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Building และคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  มีความสุขกับการทำงาน พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม