เวียดนามไอเดียล้ำเลิศ ชวนเด็กทำ “ว่าว” เพื่อเช็คสภาพสายตาว่าผิดปกติหรือเปล่า

 

Omo flying eye test

- Advertisement -

 

เพราะว่าดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ โดยเฉพาะในเวียดนามเด็กอายุ 6-10 ปี มักมีปัญหาสายตามากถึง 60% ขณะที่การรักษาก็ยากลำบากด้วยทั้งราคาและความห่างไกลจากโรงพยาบาล  ดังนั้นการรู้ปัญหาตั้งแต่เริ่มจึงน่าจะเป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาปัญหาสายตาของเด็กๆให้เบางบางลงได้

OMO แบรนด์ผลิตภัณฑ์ซักผ้าในเครือ Uniliver ร่วมกับเอเย่นซี่  Lowe เวียดนาม จึงหยิบเอากิจกรรมท้องถิ่นของคนเวียดนามมาเป็นเครื่องมือช่วยตรวจวัดสายตาให้เด็กๆ ผ่านกิจกรรมเล่นว่าวที่ครอบครัวชาวเวียดนามจะเล่นร่วมกันในช่วงวันหยุด โดยร่วมมือกับจักษุแพทย์ออกแบบว่าวที่เขียนตัวอักษรเอาไว้ และคำนวณระยะห่างของตัวว่าวกับผู้เล่นเอาไว้แล้ว เพื่อเป็นการทดสอบว่าเด็กๆ ยังมองเห็นตัวอักษรบนว่าวอยู่หรือไม่

จุดเด่นของแคมเปญนี้ก็คือการเข้าเอาวัฒนธรรมพื้นบ้านมาเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภค รวมทั้งยังสร้างกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว หลายครั้งที่การทำงานในวงการโฆษณามุ่งทำกิจกรรมที่ดูอินเตอร์ฯ แต่หลงลืมกระตุ้นกิจกรรมท้องถิ่น แคมเปญนี้น่าจะเป็นแรงบบันดาลใจให้คนในวงการโฆษณาหวลกลับมาคิดถึงอุปกรณ์หรือการละเล่นพื้นบ้านได้บ้างไม่มาก็น้อย  อีกทั้งยังสะท้อนไปถึงแบรนด์ OMO ที่ผลักดันให้เด็กกล้าเลอะ กล้าออกมาเล่น เพื่อเติมประสบการณ์ชีวิต

Omo flying eye test 2

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=P0433ds5RXo[/youtube]

ที่มา : Bestadontv