ธนชาตประกันภัย เผยผลประกอบการปี56 กำไรเพิ่ม 55% เดินหน้าต่อเจาะกลุ่มออนไลน์ [PR]


Thanachart Insurance

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2556 ว่า “จากที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจในบริการของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับแนวคิดในการยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง (Customer Centric Organization) รวมถึงบริษัทฯ มีนโยบายเข้มงวด ระมัดระวังในการรับประกันภัยรถยนต์ และไม่เข้าแข่งขันทางด้านราคา โดยเฉพาะกับรถยนต์ใหม่ป้ายแดง ทำให้บริษัทฯ มีเบี้ยรับประกันภัยรวม 5,650 ล้านบาท casino online และสามารถสร้างผลกำไรได้สูงถึง 954 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55% จากปีก่อน”

- Advertisement -

สำหรับปี 2557 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับรวมที่ 6,800 ล้านบาท โดยยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ ด้านต่อเนื่อง และเน้นรักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีมากกว่า 1 ล้านกรมธรรม์ ให้คงอยู่กับบริษัทฯ ขณะเดียวกันเร่งเพิ่มช่องทางขายกับคู่ค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ซึ่งมีศักยภาพในการขยายตัวได้อีกมาก นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาช่องทางขายออนไลน์อย่างต่อเนื่องบนเว็บไซต์ www.thanachartinsurance.co.th เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจและชอบทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ โดยในปีที่ผ่านมาเว็บไซต์ของธนชาตประกันภัยเป็นที่น่าสนใจ มีจำนวนผู้เข้าชมสูงขึ้นกว่า 100% นับเป็นช่องทางที่มีศักยภาพสูงและจะเป็นช่องทางขายหลักในอนาคตอันใกล้นี้

นายพีระพัฒน์ ยังกล่าวอีกว่า “ที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับงานบริการลูกค้าในทุกขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีความอุ่นใจที่เป็นลูกค้าของธนชาตประกันภัย ในปีนี้เราจึงมีแผนเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุของบริษัทฯ อีก โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น และปัจจุบันบริษัทฯ มีเครือข่ายอู่ซ่อมรถยนต์กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเพียงพอในการรองรับบริการซ่อมรถยนต์ให้กับลูกค้า และในปีนี้บริษัทฯ จะมุ่งเน้นคุณภาพงานซ่อมและให้ลูกค้าสามารถได้รับรถเร็วขึ้น โดยบริษัทฯ จะเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมให้อู่ซ่อมรถยนต์ในเครือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ พร้อมสนับสนุนบริการทางด้านการเงินจากบริษัทแม่ธนาคารธนชาต”