Kit Kat ทำปฏิทินกินได้ ใช้เค้าท์ดาวน์วันคริสต์มาส

วันคริสต์มาส  25 ธันวาคม ของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของชาวตะวันตกเฝ้ารอเพื่อจะได้เฉลิมฉลองกับครอบครัว  คิทแคท (Kitkat) แบรนด์ช๊อคโกแลตเวเฟอร์อารมณ์ดีจึงทำ Direct Mail ส่งให้ผู้บริโภคชื่อว่า  The Kit Kat Advent Calendar   ปฏิทินคิทแคทเดือนธันวาคมจำนวน 24 แท่ง สามารถรับประทานไปได้วันละ 1 แท่ง  เพื่อใช้นับเค้าท์ดาวน์วันที่จะได้หยุดยาวพักผ่อน

- Advertisement -

ผลงานโดยเอเย่นซี่ JWT, Frankfurt

 

ที่มา : Kitkat