SNCF ใช้ประตูเชื่อมสัมพันธ์ ข้ามโลกเพียงพริบตา

 

SNCF-Europe.-Its-Just-Next-Door-2

- Advertisement -

 

เชื่อว่าหลายคนเห็นแคมเปญโฆษณานี้แล้วคงจะนึกถึง “ประตูไปที่ไหนก็ได้” ของโดราเอม่อน เมื่อ SNCF ทำแคมเปญชื่อว่า SNCF: Europe. It’s just next door นำเอาประตูวิเศษมาตั้งตามสถานที่สำคัญใจกลางเมืองในหลายประเทศยุโรป ความพิเศษของประตูนี้ก็คือ ถ้าหากว่าเปิดไปแล้วจะเจอคนอีกประเทศในอีกหนึ่ง ซึ่ง Re-Act แบบ Real-Time โชว์ให้เห็นว่าด้วยระบบของ SNCF สามารถเชื่อมต่อให้ผู้คนในยุโรปใกล้กันเหมือนแค่เปิดประตูผ่านไปเท่านั้น ผลงานนี้เป็นไอเดียของ  TBWA, Paris

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GGW6Rm437tE[/youtube]