20 โฆษณาที่ถูกแชร์มากที่สุดในรอบปี 2013

 

 Top20-shared ads 2013

- Advertisement -

 

 

Unruly Media  ผู้เชี่ยวชาญด้าน Social Media Marketing และ วัดผลกระแสไวรัลบนออนไลน์  ได้เปิดเผย 20 โฆษณาที่ถูกแชร์มากที่สุดในปี 2013  ซึ่งจัดทำประจำทุกๆปี  โดยมีหลักเกณฑ์การวัดผลจากยอดแชร์ Facebook  Twitter และ Social Media ต่างๆ  จัดเก็บตั้งแต่ 1 มกราคม 2013  ถึง 18 พฤศจิกายน 2013   ผลสำรวจดังนี้

Top20 most shared ads 2013

1. Dove “Real Beauty Sketches”   4.24 ล้าน (แชร์)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XpaOjMXyJGk[/youtube]

2. Geico “Hump Day” 4.03 ล้าน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kWBhP0EQ1lA[/youtube]

3. Evian “Baby & Me” 3.34 ล้าน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pfxB5ut-KTs[/youtube]

4. Kmart “Ship My Pants” 3.05 ล้าน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=I03UmJbK0lA[/youtube]

5. Cornetto “Yalin Keyfi Yolunda, Aşkı Sonund” 2.91 ล้าน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xEb87JQ9CKQ[/youtube]

6. Budweiser “Brotherhood” 2.72 ล้าน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DNWURTYwn3k[/youtube]

7. PepsiMax “Test Drive” 2.69  ล้าน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Q5mHPo2yDG8[/youtube]

8. MGM/Carrie “Telekinetic Coffee Shop Surprise” 2.17 ล้าน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VlOxlSOr3_M[/youtube]

9. Ram Trucks “Farmer” 1.88  ล้าน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AMpZ0TGjbWE[/youtube]

10. Volvo Trucks “Jean-Claude Van Damme Epic Split” 1.82   ล้าน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10[/youtube]

11. Neft Vodka “Biting Elbows” 1.35  ล้าน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Rgox84KE7iY[/youtube]

12. True Move “Giving” 1.26 million  ล้าน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7s22HX18wDY[/youtube]

13. PooPourri “Girls Don’t Poop” 1.24  ล้าน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZKLnhuzh9uY[/youtube]

14. GoPro “Fireman Saves Kitten” 1.23 ล้าน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CjB_oVeq8Lo[/youtube]

15. Phonebloks “Phonebloks” 1.08ล้าน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oDAw7vW7H0c[/youtube]

16. Three “The Pony #DancePonyDance” 1.06  ล้าน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ekr05T9Iaio[/youtube]

17. H&M “Short Film Directed By Guy Ritchie Featuring David Beckham” 928,272 ล้าน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=il21FZu-IUY[/youtube]

18. Rockstar: “Grand Theft Auto V: Official Gameplay Video” 841,528 ล้าน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=N-xHcvug3WI[/youtube]

19. Sony “Official PlayStation Used Game Instructional Video” 764,857 ล้าน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kWSIFh8ICaA[/youtube]

20. Code.org “What Most Schools Don’t Teach” 754, 119 ล้าน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nKIu9yen5nc[/youtube]

 

 

 

ที่มา :  Unruly 

 

Comments are closed.