ประกาศผล Spikes Asia Award 2013

 spikes Asia 2013 logo

Spikes Asia Festival of Creativity  อีเว้นท์สำคัญด้านโฆษณาของชาวเอเชีย  ที่จัดประจำขึ้นทุกปี ณ ประเทศสิงคโปร์   ปีนี้  2013  จัดขึ้นเมือ 15-17 กันยายนที่ผ่านมา ผลงานที่ได้รางวัลอาจจะเห็นผ่านตามาในหลายเวทีแล้ว  Brand Buffet จึงสรุปผลประกวดเฉพาะโฆษณาสำคัญๆ มีดังนี้

- Advertisement -

 

++ Branded Content & Entertainment ++

Metro Trains,  Dumb Ways To Die  (Grand Prix/Gold)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IJNR2EpS0jw[/youtube]

Oriental Princess, Reflection (Gold)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tbT04-97YVs[/youtube]

Amnesty InternationalTrial by Timeline (Gold)

MINI/SPCA, Driving Dogs (Gold)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BWAK0J8Uhzk[/youtube]

 

++ Creative Effectiveness ++

IKEA2012 Catalogue – A Roommate Worth Having (Grand Prix)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aySSnlq_tm4[/youtube]

Coca Cola,  Share A Coke (Gold)

Department of Tourism,  It’s More Fun in the Philippines (Gold)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ADNgEHFDYzo[/youtube]

M.J. Bale Menswear, Grazed on Greatness (Gold)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=P86m7sWrmtM[/youtube]

NRMA Insurance,  How Australia’s Largest Risk Mitigator was convinced to take it’s biggest ever risk (Gold)

 

++ Digital ++

Metro Trains,  Dumb Ways To Die (Grand Prix)

Save Our Sons/Duchenne Foundation, The Most Powerful Arm Ever Invented (Gold)

[vimeo]http://vimeo.com/62678149[/vimeo]

Singtel, Old Phones Give New Life (Gold)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=emxvlRkEVNc[/youtube]

Mini/SPCA, Driving Dogs (Gold)

++ Film ++

Metro Trains, Dumb Ways to Die (Grand Prix)
Carlton Draught, Beer Chase (Gold)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oo5zwV6_yVs[/youtube]

Baika Gofuku Gan, Batting Practice Center 3 (Gold)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HDFIM4BP5lM[/youtube]

Lifebuoy, Help a Child Reach 5 (Gold)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=n0uHVzmX3EE&[/youtube]

 

++ Film Craft ++

Metro Trains, Dumb Ways to Die (Grand Prix/Gold 2)

Kyoraku Sunshine Sakae, Chewing Gum Artist (Gold)

 [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LLeeQdoImjQ[/youtube]

Schweppes, Tumble (Gold)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fh4-wmIuxMk[/youtube]

Carlton Draught, Beer Chase (Gold)

Nike India Cricket, Parallel Journeys (Gold)

 

++ Integrated ++

Metro Trains, Dumb Ways to Die (Grand Prix)

Virgin Mobile Australia, Fair Go Bro (Gold)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MAyTES9gDAU[/youtube]

Bundaberg Rum, Road To Recovery (Gold)

[vimeo]http://vimeo.com/61600073[/vimeo]

YWCA Demand Equal Pay (Gold)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kxCpCBn3eLU[/youtube]

 

++ Media ++

Tourism New Zealand, Middle Earth Passport Stamp (Grand Prix)

Affection AIDS, The B-Movie Star (Gold)

Unitec, Turning Auckland into an Experiential Ad (Gold)

Freshness Burger, Liberation Wrapper (Gold)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=A5kTiP4wDQU[/youtube]

Safeguard Soap, The Germ Stamp (Gold)

[vimeo]http://vimeo.com/70398745[/vimeo]

Samsung Life Insurance, The Bridge of Life (Gold)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cDsVOXTQAIs[/youtube]

Coca Cola, Small World Machines (Gold)

Amnesty International, Trial by Timeline (Gold)

Metro Trains, Dumb Ways to Die (Gold)

 

++  Mobile ++

Smart Communications, TXTBKS (Grand Prix)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=l00ttBHY82c[/youtube]

Singtel, Old Phones Give New Life (Gold)

Starhub Mobile, MySmartEye (Gold)

 

++  Outdoor Winners ++

Samsung Life Insurance, Bridge of Life (Grand Prix)

Berlitz, Afrochina (Gold)

Smart Communications, TXTBKS (Gold)

MINI/SPCA New Zealand, Driving Dogs (Gold)

Coca Cola, Small World Machines (Gold)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ts_4vOUDImE[/youtube]

 

++  PR ++

MINI/SPCA New Zealand, Driving Dogs (Grand Prix)

Metro Trains, Dumb Ways to Die (Gold)

Samsung New Zealand, The Smart Phone Line (Gold)

Virgin Mobile Australia, Fair Go Bro (Gold 2)

Toyota Japan, Aqua Social Fes!! (Gold)

MINI/SPCA New Zealand, Driving Dogs (Gold)

Mentos, National Night (Gold)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8jxU89x78ac[/youtube]

McDonalds Australia Day Menu (Gold)

Samsung Life Insurance, Bridge of Life (Gold)

Metro Trains, Dumb Ways to Die (Gold)

YWCA Auckland, Demand Equal Pay (Gold)

 

++  Print ++

Berlitz,  Afrochina (Gold)

Accident Prevention Network, Motorbike (Gold)

Sunlight, Pig, Lamb, Cow (Gold)

sunlight-pig-horz

Beijing Sports Radio, Golf, Horse Racing, Soccer (Gold)

 

++ Print & Poster Craft ++

Staedtler Nippon, The Ultimate Pencil Old Man (Gold)

old man

Penguin Group India, William Shakespeare, Mark Twain, Oscar Wilde (Gold)

penguin-william-shakespeare-headphones-horz

Sunlight, Pig, Lamb, Cow (Gold)

 

++ Promo & Activation ++

Metro Trains, Dumb Ways to Die (Grand Prix/Gold)
Wrigley Skittles, Telekinize The Rainbow (Gold)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iDR-3KQTgvw[/youtube]

Coca-Cola, The Sharing Can (Gold)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=72fRuE8vmo0[/youtube]

Art Series Hotel Group,  Overstay Checkout (Gold)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nkLY3GOU0tc[/youtube]

 

++ Radio ++

Metro Trains, Dumb Ways to Die (Grand Prix, Gold 2)

Volkswagen, William Tell (Gold)

NZTA, Radio Legends (Gold)

Prime Television, Call Girl (Gold)