6 สเต็ปสร้างแบรนด์ มัดใจตลาดอาเซียน

 Intage Asia Urbanism

 

- Advertisement -

Intage ที่ปรีกษาด้านวิจัยการตลาดชั้นนำของประเทศไทย  จัดสัมมนาเรื่อง AsianUrbanism  เพื่อให้ความรู้ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคชาวเอเชียและรวมไปถึงกลุ่มประเทศ ASEAN ที่กำลังเป็นที่จับตามองของผู้ประกอบการหรือนักลงทุน  ดร.ศิริกุล เลากัยกุล  ที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์จาก Brand Beging  บรรยายถึงการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จในตลาดเอเซีย  Brand Buffet สรุประเด็นสำคัญดังนี้

1  เนื่องจากแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันไปทั้งภูมิประเทศ และวัฒนธรรม  ควรใช้ทีม Regional ในการบริหารหรือควบคุมหลังจากนั้นให้ทีม Local ได้ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคของแต่ละประเทศในการทำงาน   ขณะที่ทีม Global เป็นผู้วางกลยุทธ์ภาพรวมของแบรนด์ (Think Regional Act Local)

2  ในหนึ่งประเทศใช่ว่าทุกคนจะมีไลฟ์สไตล์เหมือนกันหมด   แต่ละเมืองก็มีเอกลักษณ์และไลฟ์สไตล์แตกต่างกันออกไป  ดังนั้นจึงต้อง  Think city  ลงลึกไปแต่ละจังหวัด  จะมาทำตลาดสิ่งเดียวให้ทั้งประเทศไม่ได้

3 Customize  ให้เหมาะกับ Local จริงๆ ไม่ใช่แค่ปรับนิดเติมหน่อย  แต่ต้อง Customize ทั้งตัวสินค้าและราคา  อย่างเช่น LG เข้าใจพฤติกรรมการกินของชาวอินเดีย  จึงทำไมโครเวฟที่อุ่นโรตีได้

4  ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Local หรือ Global จะต้องรักษาคุณค่าของแบรนด์ให้ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด  Brand Recognition  ซึ่งส่งผลให้เกิด Brand Identity และ Image

4 ASEAN เป็นตลาดที่หินในเรื่องช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel)  ดังนั้นจึงต้องศึกษาช่องแต่ละประเทศ จังหวัด หรือพื้นที่นั้นๆให้ระเอียดและหลากหลาย   ตัวอย่างเช่น  ร้านของชำเล็กๆในหมู่บ้าน   รถกะบะขายของ  มอเตอร์ไซด์ขายของ  เป็นต้น

5  Local Love ต้องแสดงความจริงใจต่อ Local  ทำให้เห็นว่าเราไม่ได้มาตักตวงผลประโยชน์จากพวกเขา  แต่เราทำให้เกิดสิ่งดีๆกับประเทศของเขาด้วยเช่นกัน

6  สินค้าต้องตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว  เนื่องความเบื่อง่ายหน่ายเร็วของคนในภูมิภาคนี้  นอกจากนี้ราคาต้องถูก แต่สินค้าดูดีมีราคา