6 ข่าวเ่ด่น 5 แบรนด์ดัง มากที่สุด [มิถุนายน 2556]

 

brand recall june 2013

- Advertisement -

Mindshare ร่วมกับ MillwardBrown  เผยผลสำรวจความสนใจหรือประเด็นร้อนของผู้บริโภคคนไทยในช่วงเดือนมิถุนายน 2556   นอกจากนี้่ยังมีเรื่องการรับรู้ในกิจกรรมและโฆษณาของกลุ่มสินค้าและบริการ 5 กลุ่ม  ซึ่งจัดเก็บข้อมูลช่วง 30 พ.ค. ถึง 8 มิถุนายน 2556 จำนวน 300 คน จาก 3 จังหวัด คือ กรุงเทพ  เชียงใหม่ และขอนแก่น คิดเป็นจังหวัดละ100 คน โดยแบ่งเป็นชายและหญิงเท่าๆกัน ผลสำรวจมีดังนี้

6  อันดับข่าวเด่นที่อยู่ในความสนใจของผู้บริโภค คือ

  1. สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้
  2. ความผันผวนของ ราคาน้ำมัน,ทอง,หุ้น และอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
  3. เหตุระเบิดบริเวณถนน รามคำแหง
  4. เด็กเสียชีวิตในรถตู้
  5. สถานการณ์ไฟดับ ใน 14 จังหวัดภาคใต้
  6. การยุบโรงเรียนขนาดเล็ก

hot issue june 2013

ในรอบการสำรวจครั้งนี้ได้สำรวจความคิดเห็นใน 5 กลุ่มสินค้าและบริการดังในแง่การจดจำแบรนด์  ต่อไปนี้

1.      เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (Non-Alcohol)

เนื่องจากมีการใช้สื่อจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อย่างมหาศาล เราจึงจับตามองกลุ่มนี้ ทั้ง 3 รอบการสำรวจในปีนี้ ซึ่งผู้บริโภคนึกถึงกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงสื่อโฆษณาของ Ichitan มากที่สุด ถึงร้อยละ 60 ในทุกรอบการสำรวจ ตามมาด้ว ย Oishi(ร้อยละ 10)  ในขณะเดียวกันมีผู้บริโภคนึกถึงกิจกรรมทางการตลาดและสื่อโฆษณาของเครื่องดื่มยี่ห้ออื่นๆค่อนข้างน้อย (น้อยกว่า 30 คน) ดังนั้นเราจึงไม่สามารถประเมินความชอบและความสนใจในการซื้อสินค้า รวมไปถึง Net promoter score อีกด้วย  รอบนี้ Oishiได้รับความชอบและความสนใจในการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น (> 8 จาก 10 คะแนน) แต่ก็ยังได้รับ Net promoter score ต่ำกว่า Ichitan

 

2.      ห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์มาเก็ต (Department-store/ Hyper Market)

สำหรับกลุ่มห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์มาเก็ตมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องทั้งกิจกรรมในด้านการสื่อสารและกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ซึ่งผู้บริโภคนึกถึง Tesco Lotus มากที่สุด ตามมาด้วย Big C และ Central  ทั้ง 3 ห้าง มีคะแนนความชอบที่ใกล้เคียงกัน คือประมาณ 8 จาก 10 คะแนน ซึ่งความสนใจในการซื้อสินค้าก็เป็นไปในแนวโน้มเดียวกัน มีคะแนนอยู่ที่ 8.2-8.5  ห้างประเภทไฮเปอร์มาเก็ตทั้ง 2 ราย อย่าง Big C และ Tesco Lotus ได้รับคะแนน Net promoter Score ใกล้เคียงกัน

 

3.      เครื่องดื่มเสริมเพื่อสุขภาพ (Supplementary / Beverage)

คาดว่าจากกิจกรรมทางการตลาดและโฆษณาชุดล่าสุดของ Brand’s Veta ช่วยเพิ่มการนึกถึงของผู้บริโภคได้ค่อนข้างดี ตามมาด้วย Brand’s Essence of Chicken และ Peptein ตามลำดับนอกจากนี้กิจกรรมทางการตลาดของ Brand’s Veta ยังช่วยส่งเสริมให้ได้รับคะแนนความชอบและความสนใจในการซื้อจากผู้บริโภคสูงที่สุดแต่สำหรับคะแนน Net promoterscore Brand’s Vetaยังได้รับค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ Brand’s Essence of chicken (ร้อยละ 11 กับ ร้อยละ 22)

 

4.      โทรศัพท์มือถือ (Mobile phone handset)

Samsung ได้รับความนิยมในหลากหลายรุ่น อาทิเช่น Galaxy/Note II/Hero ซึ่งอาจเป็นผลมาจากผู้บริโภคสามารถจดจำกิจกรรมทางการตลาดและโฆษณาได้ค่อนข้างมาก ในขณะที่ Lumia/Ashaของ Nokia ได้รับคะแนนความชอบและความสนใจในการซื้อสูงที่สุด  แต่สำหรับ iPhone ซึ่งไม่มีสื่อสนับสนุนที่มากมายหลากหลายนัก แต่ผู้บริโภคก็ยังนึกถึงเป็นอันดับที่ 2 อาจเป็นผลมาจาก มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนาน   Nokia ได้รับคะแนนความชอบและและความสนใจในการซื้อค่อนข้างมากถึง 9 จาก 10 คะแนน รวมถึง คะแนน Net promoter score ที่มีถึงร้อยละ 46 ซึ่งเป็นไปในทางตรงข้ามกับ Samsung ที่มีคะแนนต่ำกว่าทั้งความชอบ, ความสนใจในการซื้อ และ Net promoter score

 

5.      ประกันชีวิต (Insurance)

ไทยประกันชีวิต, เมืองไทยประกันชีวิตและ AIA เป็น3 อันดับแรก (ตามลำดับ) ที่ผู้บริโภคสามารถจดจำเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและโฆษณาได้  ไทยประกันชีวิตได้รับคะแนนความชอบสูงสุดจากการโฆษณาล่าสุด แต่อย่างไรก็ตาม AIA ก็ได้รับคะแนนความสนใจในการซื้อ และ Net promoter score สูงกว่า ไทยประกันชีวิต