Samsung ขอท้าใครจ้องจอ 60 นาที รับฟรี Galaxy S4

stare down Samsung2

Samsung เมืองซูริก  ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  ต้องการโปรโมต Galaxy S4  และรวมไปถึงฟีเจอร์ Smart Pause  ที่สามารถรู้ได้ว่าคุณกำลังจ้องโทรศัพท์มือถืออยู่  ทั้งนี้จึงทำแคมเปญ  “Stare Down”  หากใครสามารถจ้องโทรศัพท์ได้ตามกำหนด  60 นาที จะได้รับ Galaxy S4 ไปครอบครอง  แต่การจ้องนั้นไม่ง่าย  จะมีอุปสรรคต่างๆเพื่อให้ผู้เล่นละสายตาให้ได้  ลองไปดูกันว่าจะยากแค่ไหน และ ใครคือผู้ชนะ

- Advertisement -

stare down Samsung

stare down Samsung3

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CsGlzu2NzX0[/youtube]