แมคไทย สุดยอดนายจ้างดีเด่นอันดับ 1 และนายจ้างดีเด่น ในเอเชียแปซิฟิค ปี 2556 [PR]

Mcnodald's best employer Thailand

 มร.เฮสเตอร์ ชิว ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท แมคไทย จำกัด คว้ารางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่นอันดับ 1 ของประเทศไทย และ นายจ้างดีเด่น ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ประจำปี  2556 จากการศึกษาโดย เอออน ฮิววิท และสถาบันศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

- Advertisement -