HomeDigitalGartner ล้วงลึก 6 อินไซต์เด็ด Digital Marketing

Gartner ล้วงลึก 6 อินไซต์เด็ด Digital Marketing

แชร์ :

 

 gartner logo

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

จากรายงานของ Gartner ปี 2013 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายด้านการตลาดแบบดิจิตอลในสหรัฐอเมริกา (US Digital Marketing Spending Report) ซึ่งสำรวจจากนักการตลาดกว่า 200 คน จากบริษัทที่ตั้งอยู่ในอเมริกาและมีเงินรายได้มากกว่า 500 ล้านดอลล่าร์  จากผลสำรวจพบว่า โดยเฉลี่ย 10.4% ของรายได้ปี 2012 ใช้กับการตลาดโดยรวม ซึ่ง 2.5% ใช้ไปกับการตลาดแบบดิจิตอล  ขณะที่ธุรกิจปัจจุบันต้องอาศัยสื่อดิจิตอลด้านการตลาดมากขึ้น  6 อินไซต์ดิจิตอลเด็ดๆ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจหลายขนาดเพื่อช่วยเสริมในการวางกลยุทธ์ด้านดิจิตอล ดังนี้

1.  ดิจิตอลผสานการตลาดแบบเดิม

ตัวขับเคลื่อนหลักของการตลาดดิจิตอล คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคที่มาใช้การสื่อสารและการจับจ่ายผ่านช่องทางดิจิตอล ในฐานะผู้บริโภคที่ยังคงใช้อินเตอร์เน็ต  สื่อโซเชียลและมือถือเป็นสิ่งจำเป็นของแบรนด์ เพื่อเป็นกำลังเสริมทางออนไลน์ ซึ่งจะเห็นว่าแบรนด์ต่างลงทุนไป  การค้นหา (Search) การออกแบบเว็บไซต์ (Web design) การสร้างสรรค์เนื้อหา (Content creation) การจัดการการตลาดบนสื่อโซเชียลและบนมือถือ

จากการสำรวจพบว่า 28% ของนักการตลาดได้ลดค่าใช้จ่ายรูปแบบการตลาดแบบเดิม (Traditional Marketing)และหันมาลงทุนด้านกิจกรรมการตลาดบนดิจิตอลมากขึ้นโดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีกว่า 34%  ในทางกลับกันอีกหลายบริษัทยังไม่ได้แบ่งงบกับการตลาดแบบดิจิตอลชัดเจน แต่นำสองกลุ่มผสมรวมกัน ทั้งในการทำงาน งบประมาณ และทีมงาน ซึ่งคิดเป็น 20% ของผู้ร่วมสำรวจ   เหตุผลสำคัญของการเปลี่ยนเพิ่มรูปแบบการตลาดดิจิตอลคือการพิสูจน์ให้เห็นว่าการลงทุนที่ได้ผลดีกว่าการตลาดแบบเดิม โดย 40% ของนักการตลาดยอมรับว่าการตลาดดิจิตอลคุ้มทุนและได้ผลดีมากกว่า

 

2. Inbound Marketing

ตระหนักถึงประโยชน์ของช่องทาง Inbound Marketing ซึ่งหมายถึง การใช้เครือข่ายสังคม Social Media  เว็บบอร์ดกระทู้ และ เว็บบล็อก เพื่อให้ผู้บริโภควิ่งเข้ามาหาแบรนด์  ทั้งนี้นักการตลาดทุ่มอย่างหนักกับการสร้างคอนเท้นท์ที่กระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคมากที่สุด ประกอบกับใช้เทคโนโลยีการตลาดแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  มาช่วยในการสื่อสารกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดตรงเวลามากขึ้น    ในขณะที่ผู้บริโภคยังคงผสานดิจิตอลเข้าร่วมกับการชีวิตประจำวัน  ทำให้ความต้องการ Content Marketing ในหลากหลายช่องทางเติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างแรงกดดันในการนำเสนอเนื้อหาให้มีคุณภาพสูง

 

3. เสริมทีมดูแลดิจิตอล

จากความต้องการ Inbound Marketing และ Content Marketing  ที่เพิ่มขึ้นควบคู่กันไปแบบก้าวกระโดด  ทำให้หลายๆบริษัทจัดจ้างองค์กรภายนอกดูแลจัดการส่วนการตลาดดิจิตอล  จากสถิติของ Gartner ระบุว่าบริษัทที่จ้างองค์กรภายนอกมาดูแลกิจกรรมการตลาดดิจิตอลมากถึง 50%

marketers-outsource-this-portion-of-digital-marketing-activities

 

4.  วิเคราะห์ข้อมูลสำคัญยิ่ง

3 อันดับแรกของกิจกรรมทางการตลาดดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  คือ  1.เว็บไซต์  การโฆษณาดิจิตอล  และ เครื่องมือสื่อโซเซียล  แต่ที่น่าสนใจคือ 9% ของผู้ตอบแบบสำรวจเห็นว่าความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลมีความสำคัญต่อความสำเร็จที่สุด  ขณะที่การสร้างเนื้อหาและการดูแลรักษาบล็อกก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งเสมือนกลับไปในช่วงแรกเริ่มยุคการตลาดดิจิตอล

what-activities-contribute-to-marketing-success

 

5.ผู้บริหารสูงสูดด้านเทคโลโยีการตลาด

ความซับซ้อนด้านเทคโนโลยีของการตลาดดิจิตอล ทำให้แต่ละองค์กร หรือแบรนด์ต้องการมีผู้นำการตลาดสมัยใหม่ที่เรียกกันว่า ผู้บริหารสูงสุดด้านเทคโนโลยีการตลาด (CMT: Chief Marketing Technologist) จากผลสำรวจของเว็บไซต์ Gartner พบว่า 70% ของบริษัทมี CMT แล้ว และ 80% ของตำแหน่งนี้ต้องรายงานต่อการฝ่ายตลาด  CMT มีความคุ้นเคยกับเทคนิคการตลาดและเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ซอฟท์แวร์การตลาด ข้อมูล และการวิเคราะห์  สื่อโซเชียล และอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ รวมถึงเครือข่ายโฆษณาดิจิตอลและการออกแบบเว็บไซต์

ทุกวันนี้การทำธุรกิจต่างต้องอาศัยเทคโนโลยีอย่างขาดไม่ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยผู้นำการตลาดดิจิตอลที่รอบรู้ด้านการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาผสมผสานกันเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคให้มากที่สุด เช่น การอินทิเกรตข้อมูลเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการตัดสินใจ การจัดระบบ Paid และ Organic Search รวมถึงแคมเปญบนสื่อโซเชียลและการตลาดบนมือถือ (Mobile Marketing Campaign) เป็นต้น

 

6.ผลกำไรของบริษัท

จากอัตราการเติบโตที่รวดเร็วของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีจะยังคงขับเคลื่อนต่อไปสู่การตลาดดิจิตอล  ขณะเดียวกันกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMB) พยายามนำสื่อดิจิตอลมาใช้ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้จากองค์กรใหญ่ได้ดังนี้

  • ทำความเข้าใจความสำคัญของการจัดตั้งและการดูแลรักษาสื่อดิจิตอลที่ครอบครองอยู่ รวมไปถึงการปรับแต่งเว็บไซต์  มือถือ การอัพเดทช่องทางโซเซียลมีเดียอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  และทำอย่างไรให้ผู้ใช้งานมีประสบการณ์อันดี   แต่สิ่งสำคัญต้องมั่นใจก่อนว่าใช้เทคโนโลยีทางการตลาดทั้งหลายต้องมีเครื่องมือในการวัดผลด้วย  และเข้าคอร์สอบรมอัพเดทความรู้การตลาดดิจิตอลอยู่เสมอ
  • จัดทีมการตลาดดิจิตอล ซึ่งรวมผู้ที่ชำนาญด้านเทคโนโลยีการตลาดเข้าด้วยกัน  แต่หากไม่มีจำเป็นต้องจัดจ้างจากบริษัทที่มีความชำนาญจากข้างนอก
  • ติดตามแนวโน้มของเทรนด์ดิจิตอลที่เกิดขึ้นใหม่ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องการกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้ง  อัพเดตเทคโนโลยีการตลาดให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยคำนึงถึงว่าจะนำไปต่อยอดกับวิธีการทางการตลาดได้อย่างไร

 

ที่มา :  SocialMediaToday


แชร์ :

You may also like