Cornetto แข่งขัน “เลีย” สดๆผ่านออนไลน์ ชิงแชมป์

 

connetto lick 1

- Advertisement -

 

คอร์นเน็ตโต้ (Cornetto) แบรนด์ไอศกรีมชื่อดัง ภายใต้แบรนด์ Wall’s  จัดการแข่งขัน  Cornetto Lick Challenge  การแข่งขันเลียไอศกรีมคอนเน็ตโต้ออนไลน์ครั้งแรกของโลก ซึ่งผู้เล่นจะต้องแข่งขันกับนาย Nick Afanasiev หนึ่งในผู้ที่มีลิ้นยาวที่สุดในโลกถึง 8.9 เซนติเมตร  สามารถเล่นผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือก็ได้  เข้าไปแข่งขัน “เลีย” ได้ที่ Cornetto Lick Challenge

 

 [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Z-Bok9w4qoQ[/youtube]

connetto lick 2

connetto lick 4

connetto lick 5