โพส Facebook เพื่อนเห็นแค่ 1 ใน 3

 

facebookpost

- Advertisement -

จากการศึกษาของ Data Scientists ของ Facebook  เพื่อนใน Facebook เห็นจำนวนโพสของคุณมากกว่าค่าเฉลี่ยที่ประเมินไว้    เนื่องจากโดยเฉลี่ยแล้วแต่ละโพสของคุณ เพื่อนๆใน Facebook จะเห็นเพียง 1 ใน 3 ของจำนวนเพื่อนที่มีอยู่   และจากการวิเคราะห์แต่ละโพสของผู้ใช้ Facebook 220,000 โพส เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว  พบว่าตลอดทั้งเดือนผู้ใช้ Facebook เหล่านั้นสามารถเข้าถึงเพื่อนได้เฉลี่ย 61 % ของจำนวนเพื่อนทั้งหมด

นอกจากนี้การศึกษาของมหาวิทยาลัย Standford  ยังถามไปถึงเรื่องการรับรู้ของเพื่อนที่เห็นโพสของพวกเขา  ซึ่งได้ข้อสรุปว่าพวกเขาได้ประเมินจำนวนเพื่อนที่คาดว่าจะเห็นโพสต่ำไปอย่างเห็นได้ชัดเจน

การเห็นหรือไม่เห็นของแต่ละโพสขึ้นอยู่กับ Algorithm ของ Facebook ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่บ่อยๆ  เพื่อกำหนดจำนวนโพสที่เพื่อนควรจะเห็นใน หน้า News Feed ของเพื่อน  Algorithm ของ Facebook ประเด็นที่หลายคนกำลังถกเถียง

 

ที่มา : Nytimes

ภาพ : i-softlogy