Tag: Unconventional Media

ผ่ากลยุทธ์ปั้นแบรนด์ดัง HOT STAR มาเหนือชั้นด้วย “Unconventional Media”

ในอีกไม่นานใกล้จะถึงช่วงของเทศกาล “ฮาโลวีน”  สังเกตได้จากร้านค้าต่างๆ เริ่มตกแต่งภายในร้านของตนเองด้วยฟักทอง และเหล่าผีต่างๆ  เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า นั่นอาจเป็นภาพคุ้นตาของใครหลายคน  แต่ปีนี้คงไม่ใช่กับแบรนด์ไก่ทอดไซส์ยักษ์ XXL น้องใหม่อย่าง ฮ็อทสตาร์ (HOT STAR) อย่างแน่นอน เนื่องจาก HOT-STAR เตรียมจัดสื่อแนวใหม่ หรือเรียกว่า “Unconventional Media” มาใช้สร้างสีสันและกระตุ้นให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายรู้จักแบรนด์มากขึ้นการสื่อสารในลักษณะเช่นนี้เป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ตัวตนของกลุ่มเป้าหมาย(กลุ่มวัยรุ่น)ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  สำหรับแพ็จเกจจิ้งของสินค้าที่มีลวดลายเทศกาลตามช่วงเวลานั้นๆ จะเป็นส่วนช่วยให้การจดจำแคแร็คเตอร์ของแบรนด์ได้อย่างแม่นยำ ขณะเดียวกันยังสามารถส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้โดยไม่ต้องใช้การสื่อสารผ่านคำพูดหรือมีเดียในรูปแบบเดิมๆ ...
- Advertorial -