Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: TOA Supershield

ล้ำได้อีก TOA บุกตลาดสีทาบ้าน ช่วยคำนวณ “สีทาบ้าน” สีโทนไหนช่วยประหยัดค่าไฟมากที่สุด

มักมีคำกล่าวติดตลก(ร้าย) เกี่ยวกับสภาพอากาศประเทศไทย ที่มี 3 ฤดู คือ ร้อน ร้อนมาก ร้อนมากมว้าก! แต่นั่นสะท้อนความจริงอย่างหนึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ของผู้บริโภคที่เผชิญสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Pain point ข้อนี้หันมาผลิตสินค้านวัตกรรม อัพเกรดคุณสมบัตของโปรดักท์ให้ทนแดดทนร้อนได้ดียิ่งขึ้น “TOA” เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์สีทาบ้าน ทาอาคาร เบอร์ 1 ของประเทศ พ่วงตำแหน่งแบรนด์ “ผู้นำ” ในระดับภูมิภาค(Regional Brand)...
- Advertorial -

LATEST POST

MOST POPULAR