Tag: TMB One Bank

ติดสปีดธุรกิจ SMEs ลดต้นทุน ลดความยุ่งยาก ด้วย TMB One Bank

ในการทำธุรกิจ เมื่อกิจการไปได้ดี ยอดขายเพิ่มขึ้น ก็ต้องมีการสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบเข้ามาเพิ่ม เจ้าของกิจการต้องบริหารทั้งรายรับและรายจ่ายอย่างรวดเร็ว ตอนรับเงินก็ต้องฝากเช็คเข้าบัญชี ตอนจ่ายเงินก็ต้องสั่งจ่ายเช็ค ซึ่งทุกคนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับธนาคาร ผู้ประกอบการหลายคนอาจมองข้ามเพราะเห็นว่าจำนวนเงินแต่ละครั้งเป็นเงินเล็กน้อย ซึ่งเราอาจเรียกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ว่าเป็น “ต้นทุนเงา” ค่าใช้จ่ายที่ถูกลืมนี่เอง ความจริงถ้าหากย้อนกลับมาตรวจดูบัญชีโดยละเอียดจะพบว่ามีมูลค่าสูงจนน่าตกใจอ้างอิงสถิติจาก ธนาคารแห่งประเทศในปี 2557 พบว่า- คนไทยมีปริมาณการใช้เช็คทั้งหมด (รวมเช็คระหว่างธนาคารและเช็คภายในธนาคารเดียวกัน) มีจำนวนทั้งสิ้น 118.8 ล้านฉบับ เช็คหนึ่งใบราคา 15 บาท...