Tag: TMB biz touch

TMB Business Touch แอพเดียวสำหรับ SME ง่าย ครบ และจบทุกธุรกรรม

โลกหมุนมาสู่ยุคที่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะเป็นนายของตัวเองมากขึ้น  ทำให้คนกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะเจนเนอเรชั่นใหม่ๆ  ลุกขึ้นมาวิ่งตามความฝัน  ด้วยการสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมา  แทนที่จะเข้าไปทำงานในบริษัทขนาดใหญ่หลากหลายธุรกิจขนาดกลางและเล็ก หรือธุรกิจ SME  จึงผลิบานและเติบโต เกิดการขยายตัวของธุรกิจสร้างสรรค์ใหม่ๆ  ทั้งงานขายไอเดีย  ขายความต่าง  ขายคุณภาพ  ขายตัวตน ที่ผุดขึ้นมาอย่างมากมาย  กลายเป็นเรือเล็กที่พยายามพายออกจากฝั่ง ไปหาน่านน้ำของตัวเอง  สร้างความแปลกใหม่และน่าสนใจให้ธุรกิจ SME ยิ่งขึ้น  จากเดิมที่ผู้ประกอบการในกลุ่มเหล่านี้จะมีอยู่เพียงไม่กี่ประเภทตัวเลขยืนยันการเติบโตและขยายตัวของ SME  ช่วงปี  2558 ...
- Advertorial -