Tag: tk alive

ส่องพื้นที่ TK Alive พื้นที่การเรียนรู้แห่งใหม่รองรับช่วงปิดปรับปรุง 6 เดือน

อุทยานการเรียนรู้ TK park หน่วยงานในสังกัด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี จัดงานเปิดตัว TK Alive ณ บริเวณด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ท ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นจุดบริการแห่งใหม่ที่ตอบสนองการเรียนรู้ทั้ง Online & Offline ในรูปแบบ Co-Learning Space ส่งเสริมเรียนรู้ร่วมกัน โดยให้บริการทั้งหนังสือ สื่อออนไลน์...

TK park เตรียมเปิด TK Alive ชั้น 6 Dazzle Zone รองรับการยืม-คืนหนังสือช่วงปิดปรับปรุงพื้นที่ 6...

จากการที่ อุทยานการเรียนรู้ TK park มีความจำเป็นต้องปิดปรับปรุงพื้นที่บริการ บริเวณ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและจัดการด้านหนังสือและสื่อที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากเหตุการณ์อัคคีภัยของศูนย์การค้าเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางผู้บริหารอุทยานการเรียนรู้ TK park มิได้นิ่งนอนใจ หากแต่มุ่งดำเนินการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ทางทีมงานได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่ หนังสือ สื่อ...
- Advertorial -