Tag: The World’s Most Valuable Apparel Brands

10 อันดับแบรนด์เครื่องแต่งกายมูลค่าสูงสุดในโลก 2017 “Nike” ครองผู้นำ ตามด้วย “H&M”

Brand Finance จัดทำรายงาน 50 แบรนด์เครื่องแต่งกายที่มีมูลค่าสูงสุดจากทั่วโลก (The World's Most Valuable Apparel Brands 2017) โดย 10 อันดับแรกในปีนี้ “Nike” ยังสามารถครองตำแหน่งแบรนด์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกเป็นอันดับ 1 ได้ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ด้วยมูลค่าแบรนด์ 32,000 ล้านเหรียญสหรัฐความแข็งแรงของแบรนด์ “Nike” มาจากหลายส่วนประกอบกัน...
- Advertorial -