Tag: Saha Group

ก้าวต่อไป “สหพัฒน์” พอกันทีตั้งหน้าตั้งตาสร้างโรงงาน ต่อจากนี้ขอเดินหน้า เน้นงาน “ภาคบริการ”

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เริ่อก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2485 นับจนถึงวันนี้ “สหพัฒน์” มีอายุกว่า 77 ปี มีอาณาจักรโรงงาน เอาเฉพาะแค่จุดใหญ่ๆ ก็นับได้  3 ที่ ในประเทศไทย ประกอบด้วย ศรีราชา กบินทร์บุรี และลำพูน แต่ในปีนี้ ภายในงานแถลงข่าวสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่...