Tag: Right Time

Rethink วิธีคิดการตลาดยุคดิจิทัล อย่ามองแค่ “เงิน” ในกระเป๋าลูกค้า เพราะ “เวลา” คือสิ่งที่หายากและมีจำกัดมากย่ิงกว่า

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงาน BRAND TALK ครั้งที่ 17 งานเสวนาประจำปีของเว็บไซต์ BRANDBUFFET.IN.TH กับหัวข้อ​ "The Creative Disruptor ธรรมดาโลกไม่จำ อยากเป็นผู้นำต้องแหกกฎ” อัดแน่นด้วยเนื้อหาที่ตอบโจทย์​โลกธุรกิจในปัจจุบันนี้ที่ถูกท้าทายและ Disrupt อยู่ตลอดเวลา ซึ่งวิถีของ "ผู้รอด" ​จำเป็นต้องปรับตัวอย่างถูกต้องและรวดเร็ว และหากใครสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างสร้างสรรค์ก็จะกลายเป็น “ผู้ชนะ” ได้ทั้งการชนะคู่แข่ง และชนะใจลูกค้าโดยเนื้อหาของการสัมมนาในพาร์ทแรกนั้น ​เป็นการนำเสนอผ่านหัวข้อ...

3 ความเข้าใจผิดของนักโฆษณาเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัล กับคำถามสำคัญทำโฆษณาอย่างไรให้คนดู? 

การทำ Digital Marketing  ได้ผ่านพ้นช่วง Early Stage ที่สื่อดิจิทัลเพิ่งเข้าถึงผู้คนได้จำกัดเฉพาะกลุ่ม รวมทั้งการเติบโตและความพร้อมขององค์ประกอบอื่นๆ ที่ยังไม่เอื้ออำนวยมากนัก ส่งผลให้การวัดประสิทธิภาพของสื่อดิจิทัลขณะนั้น ให้ความสำคัญกับความสามารถในการเข้าถึง Audience หรือให้ความสำคัญกับการสร้าง Reach เป็นสำคัญแต่ในยุคปัจจุบันที่สื่อดิจิทัลสามารถเข้าถึงผู้ชมไม่ต่างจาก Mass Media จำนวน Internet User ในประเทศไทยก็เพิ่มสูงขึ้นตาม Penetration Rate ที่คนไทยมากกว่า...

Right Offer – Right Person – Right Time 3 หลัก ทำ...

นับวันแบรนด์ยิ่งเข้าถึงผู้บริโภคได้ยากขึ้น โดยเฉพาะการทำให้ Message ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ทั้งด้วยฐานะในความเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าบางส่วนอาจตั้งแง่ไว้แต่แรก ที่ผ่านมาจึงได้เห็นหลายๆ แบรนด์แก้ปัญหาด้วยการมอบ Special Offer บางอย่างเพื่อทำความรู้จักกับผู้บริโภค ซึ่งก็ถือว่าได้ผลดีในระดับหนึ่ง เพราะมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคยอมเปิดประตูให้แบรนด์เข้ามาทักทายได้ง่ายขึ้นแต่เมื่อนานวัน หลายๆ แบรนด์ก็ใช้วิธีคล้ายๆ กัน ประกอบกับส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารแบบกว้างๆ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะคุยกับใคร รวมทั้งการเติบโตของจำนวนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่วิ่งเข้าหาผู้บริโภคในแต่ละวันล้วนอยู่ในภาวะ Overload โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลเท่านั้นที่ Overload เพราะแม้แต่ข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากแบรนด์หรือ...
- Advertorial -