Tag: Restaurant Business

คู่แข่งร้านอาหารมากขึ้นทุกปี-คนมีทางเลือกเยอะ! ความท้าทายครั้งใหญ่ของ “แมคโดนัลด์”

หนึ่งในธุรกิจของประเทศไทยที่แข่งขันกันดุเดือดตลอดช่วง 5 ปีมานี้ คงต้องยกให้กับ “ธุรกิจร้านอาหาร” มีทั้งรายเก่า และรายใหญ่ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเชนร้านอาหาร หรือร้านอาหารทั่วไป ทำให้เราจะเห็นร้านอาหารเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา ทั้งในศูนย์การค้า ที่ปัจจุบันโครงการศูนย์การค้าต่างๆ หันมาเพิ่มสัดส่วนพื้นที่เช่ากลุ่ม Food & Beverage ไม่ต่ำกว่า 30 – 40% ของพื้นที่ศูนย์ฯ และยังมีร้านอาหารของผู้ประกอบการขนาดกลาง-เล็ก เปิดในรูปแบบร้าน และขายแบบสตรีทฟู้ดอีกมากมาย “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย”...

ทำธุรกิจอาหารยุค 4.0 ไม่ใช่แค่อร่อย แต่ต้องโดน “จริต 5 สัมผัส” ของผู้บริโภค

“ธุรกิจร้านอาหาร” ในประเทศไทยที่ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดรวม 385,000 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่ม Chain Restaurant 110,000 ล้านบาท (เติบโต 2.9 – 5.9%) และกลุ่ม Non-chain Restaurant 275,000 ล้านบาท (เติบโต 6.9 – 8.9%) ต่างกำลังเผชิญกับ 2...
- Advertorial - BANGKOK BANG SME
ADFEST 2020