Tag: Power of The Purse

หญิงมีฐานะช๊อปของหรู เพราะเชื่อมั่นคุณภาพ (งานวิจัย)

  มายด์แชร์  เอเยนซี่เครือข่ายด้านการตลาดและการสื่อสาร เผยถึงผลวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มผู้หญิงที่มีฐานะ  "Power of The Purse" ซึ่งทำการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้หญิงที่มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 80,000 บาท อายุ 40-59 ปี (กลุ่มที่มีฐานะทั้งชายและหญิงที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงกว่า 50,000 บาทต่อเดือน ซึ่งนับเป็น 10% ของประชากรในประเทศ)  สรุปได้ดังนี้แนวคิดและพฤติกรรมหลักของกลุ่มนี้ผู้หญิงกลุ่มที่เป็นผู้บริหาร ไม่ค่อยมีเวลา โดยผู้บริหารที่มีลูกจะใช้เวลาที่เหลือกับลูก และส่วนที่เป็นโสดและไม่มีลูกจะใช้เวลาที่เหลือให้รางวัลกับตัวเองโดยอาจใช้เวลากับสามีหรือเพื่อน  ในขณะที่ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของกิจการจะค่อนข้างบริหารเวลาในการทำงานและเวลาส่วนตัวได้ดีกว่า...
- Advertorial -