Tag: Philip Morris

จากสายงานด้านสุขภาพ สู่ผู้จัดการด้านวิทยาศาสตร์ บริษัทระดับโลก [PR]

ในยุคที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำลังมีความก้าวหน้า ผู้คนต่างต้องการข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อให้เราสามารถดูแลตัวเองและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้มากขึ้น แต่ปัจจุบันข้อมูลเหล่านี้กลับมีเป็นจำนวนมากและบางครั้งกลายเป็นการสร้างความสับสน ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละยี่ห้อที่ออกมาจากหลายหน่วยงาน-หลายฝั่งนั้น จนหลายครั้งมีคำถามถึงความจริงและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เราได้รับในแต่ละวันผ่านช่องทางต่าง ๆการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีความเป็นเอกภาพและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการขับเคลื่อนสังคมและการกำหนดนโยบายที่ถูกต้องได้ด้วยความเชื่อในหลักการพื้นฐานนี้ คุณจูน ศุภรักษ์ เกษมชัยพิพัฒน์ บอกกับเราว่าเธอจึงตัดสินใจมาร่วมงานกับ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะผู้จัดการด้านวิทยาศาสตร์ เพราะจะได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์...

ความหลากหลายกลุ่ม LGBTQ+ สูตรลับในการทรานส์ฟอร์มองค์กรของฟิลลิป มอร์ริส [PR]

ไม่บ่อยนักที่เราเห็นการรวมตัวกันของคนในสังคมทั่วโลกภายใต้เป้าหมายเดียวกัน เหมือนเช่นในเดือนมิถุนายนซึ่งถือเป็น Pride Month เดือนแห่งสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของกลุ่ม LGBTQ+ เพื่อเรียกร้องความเท่าเทียม และขอให้สังคมเปิดกว้างยอมรับในความหลากหลายทางเพศสภาพ ขณะเดียวกัน ในมุมของแบรนด์และองค์กรต่างๆ ก็ถือเป็นโอกาสแสดงจุดยืนในการสนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายในที่ทำงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเสียงของทุกคนมีความสำคัญและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคสำหรับฟิลลิป มอร์ริส ประเทศไทย ซึ่งกำลังปรับโฉมธุรกิจและแนวทางการทำงานโดยให้ความสำคัญกับความหลากหลายและการมีส่วนร่วม (Diversity & Inclusion) และให้พนักงานได้มีโอกาสเลือกรูปแบบการทำงานและสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายตามความต้องการนั้น ถือว่าเป็นการปรับโฉมการดำเนินธุรกิจในทุกมิติ และการเปลี่ยนแปลงในองค์กรครั้งสำคัญนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ในการสร้างสังคมไร้ควัน (Smoke-Free Future) โดยตั้งเป้าจะยุติการผลิตและจำหน่ายบุหรี่ และนำผลิตภัณฑ์ไร้ควันซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพน้อยกว่าการสูบบุหรี่มาเป็นทางเลือกให้กับผู้สูบบุหรี่ที่ยังคงตัดสินใจสูบบุหรี่ต่อไปแทน การเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจครั้งสำคัญและการดิสรัป (Disrupt) ธุรกิจเดิมของตนเองนับว่ามีความท้าทายและมีอุปสรรคจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องอาศัยการทำงานแบบมีส่วนร่วมของคนในองค์กร รับฟังทุกความเห็นต่างจากทุกความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ อายุ ศาสนา...
- Advertorial -