Tag: MAKE by KBank

“MAKE by KBank” โปรเจ็กท์ดิสรัป K Plus ของตัวเอง เพื่อเจาะกลุ่ม “วัยรุ่น” โดยเฉพาะ

ธนาคารจะไปอยู่ที่ไหนได้บ้าง เชื่อว่าคำถามในลักษณะนี้ถูกถามมากขึ้นในระยะ 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ส่วนคำตอบนั้น เห็นได้ชัดว่าแต่ละค่ายก็มีกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน รวมถึงค่ายกสิกรไทย ที่ล่าสุดกำลังพา "ธนาคาร" ไปอยู่ในมือคนรุ่นใหม่ด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกโดย MAKE by KBank ถูกวางโพสิชันเป็น Experimental Banking หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นการทดลองสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่ซึ่งก็คือกลุ่ม...
- Advertorial -