Tag: Kenji

เจาะเบื้องลึก “Compact Brake” ผ้าเบรกแบรนด์ไทย ปังและดังไกลระดับโลก

  หากผลิตสินค้าและบริการสู่ท้องตลาด ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคแล้ว สิ่งหนึ่งที่นักการตลาดให้ความสำคัญอย่างมาก คือการ “สร้างแบรนด์” เนื่องจากแบรนด์เป็นสิ่งที่มี “มูลค่า” ในบรรดาสินค้าระดับโลก น้ำอัดลม กาแฟ ฟาสต์ฟู้ด แฟชั่น และเทคโนโลยีต่างๆ ผู้อ่านอาจได้เห็นยอดขาย กำไร และการเติบโตของแบรนด์เหล่านั้น แต่ทุกๆปีสิ่งที่เกิดคู่กันคือการวัด “มูลค่าแบรนด์” ที่สะท้อนถึงความแข็งแรงและความยิ่งใหญ่ของแบรนด์ การสร้างแบรนด์ว่ายากแล้ว จะไปเป็นแบรนด์ระดับโลก (Global Brand) หินยิ่งกว่า เพราะการจะไปถึงจุดนั้น...

LATEST POST

MOST POPULAR