Tag: Kellogg

เมื่อเทรนด์อาหารเปลี่ยน ! ทำให้ 3 ผู้ผลิตใหญ่ Campbell – General Mills – Kellogg...

เวลานี้ผู้ผลิตอาหารยักษ์ใหญ่ระดับโลก ต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการขยายการเติบโตทางธุรกิจ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ในขณะเดียวกันต้องก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในธุรกิจอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม โดยเฉพาะคนยุคนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ พิถีพิถันกับการเลือกสรรอาหารที่ต้องตอบโจทย์ทั้งด้านสุขภาพ คุณภาพ ความสดใหม่ สะอาด ปลอดภัยจากสารเคมีนี่จึงเป็นช่องว่างทางการตลาด และเป็นโอกาสทางธุรกิจ ที่ทำให้เกิด “Food Startups” มากมายในสหรัฐอเมริกา ที่หลายรายประสบความสำเร็จ จากการใช้ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนานวัตกรรมด้านอาหาร ที่สามารถตอบความต้องการของผู้บริโภค ทั้งด้านคุณภาพ การใช้วัตถุดิบสดใหม่ เป็นออร์แกนิค ฟู้ด...
- Advertorial -