Tag: K SME Care

K SME Care พลังเครือข่ายธุรกิจ เชื่อมโยงทุกสายสัมพันธ์ไม่รู้จบ

นับวันโลกการทำธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรอบด้าน ความต้องการลูกค้า การตลาดเปลี่ยน ผู้ประกอบการ SME ต้องเผชิญภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งกลายเป็นโจทย์ที่ท้าทายผู้ประกอบการอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ซึ่งโดยทั่วไปประสบปัญหาหลายประการ เช่น ขาดเงินทุน ขาดตลาดจำหน่ายสินค้า ขาดสายสัมพันธ์ที่ดีหรือ “คอนเน็คชัน” ขาดนวัตกรรมด้านการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เป็นต้น สิ่งเหล่านี้หากไม่ได้รับการแก้ไขหรือติดอาวุธให้กับธุรกิจแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดในสมรภูมิธุรกิจได้ แต่ถ้าหากเอสเอ็มอีต้องการติดอาวุธให้ธุรกิจ เชื่อว่า โครงการ “K SME Care” เป็นหนึ่งในคำตอบที่ดี...

LATEST POST

MOST POPULAR