Tag: Index

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (Index Living Mall) ผนึกพลัง 4 Influencers เผยเทรนด์แต่งบ้านสำหรับปี 2018

 "บ้าน" ถือเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีความสาคัญกับชีวิตมนุษย์เรา และเพื่อให้บ้านมีความน่าอยู่น่าอาศัย การตกแต่งบ้านให้สวยงามดูดีเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย จึงมีความสำคัญอย่างมากสำหรับเทรนด์การแต่งบ้านที่ไม่ควรมองข้ามในปี 2018 นี้ คือ “ไม้” เนื่องจาก "ไม้" จะให้ความรู้สึกอบอุ่น ไม่แข็งกระด้าง เลยทำให้ปัจจุบันคนส่วนใหญ่เริ่มให้มาให้ความสนใจใช้ "ไม้" ในการแต่งบ้าน เทรนด์ต่อมาที่เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น คือ Smart Home ซึ่งหลังจากเริ่มคุ้นเคยกับระบบกันขโมยอัจฉริยะ ระบบปรับอากาศ...

มาสเตอร์การ์ด เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเอเชียแปซิฟิกลดลง [PR]

  การสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับความเชื่อมั่นผู้บริโภค โดย MasterCard Index™ (Cosumer Confidence 2014)  ระบุว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในตลาดเกิดใหม่ในเอเชียแปซิฟิกยังคงอยู่ในเชิงบวก ในขณะที่ ความเชื่อมั่นโดยรวมของภูมิภาคนี้ลดลง ซึ่งการลดลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่การสำรวจครั้งก่อน (ครึ่งแรกของปี 2557) ระบุว่าความเชื่อมั่นในภูมิภาคนี้ มีอัตราสูงที่สุดมานานกว่า 10 ปี การเปิดเผยโดย MasterCard Index™ นี้เป็นผลจากการสำรวจในช่วงตุลาคม ถึงพฤศจิกายน 2557 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 8,235...
- Advertorial -