Tag: Futuristic

ไม่ใช่แค่ใกล้รถไฟฟ้า แต่ต้องติดรถไฟ้า ไม่ใช่แค่ดีไซน์สวย แต่ต้องเป็น Iconic นี่คือ นิยามของ IDEO Q

โจทย์ใหญ่ของคอนโดมิเนี่ยมหลายโครงการก็คือ การเป็นที่อยู่อาศัยที่ตอบรับลูกค้าในแง่ "ทำเล" จนกระทั่งผู้บริโภคได้ยินคำว่า "คอนโดฯ ติดรถไฟฟ้า" แต่ในความเป็นจริง บางแห่งก็อยู่ไกลรถไฟฟ้าเกินกว่าจะเดินได้ถึง ซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องราวของโครงการที่ติดแบรนด์ IDEO Q เด็ดขาด เพราะแต่ละโครงการของ IDEO Q ล้วนแล้วแต่มีระยะห่างจากรถไฟฟ้าในระยะใกล้มาก จนมีการเปรียบเทียบกันว่า ห่างรถไฟฟ้าเพียงก้าวเดียว หรือ 0 เมตรเพื่อให้เห็นภาพว่าใกล้จริงๆทำเลเด่น "ศูนย์กลาง" ตัวจริง ที่ผ่านมาโครงการของ IDEO...
- Advertorial -