Tag: flora

“ยูนิลีเวอร์” ประกาศขอโทษกับโฆษณาเหยียด “เกย์”

  กระแส Same Sex Marriage เป็นเรื่องที่หลายแบรนด์ในตะวันตกออกโรงสนับสนุน เพื่อแสดงเจตนารมย์สนับสนุนความเท่าเทียมของทุกกลุ่ม แต่ล่าสุดเอเยนซี่ Lowe and Partners, Johannesburg กลับพลาดทำโฆษณาออกมาเหยียดกลุ่มเกย์ โดยสื่อผ่านโฆษณาสินค้า Flora มาร์การีนที่วางโพซิชั่นด้านสุขภาพ ในแคมเปญนี้ต้องการสื่อถึงพ่อต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมากจึงจะทนกับคำพูดอันโหดร้ายของลูกได้ โดยข้อความนั้นก็คือ ข้อความสารภาพของลูกที่บอกว่าตัวเองเป็นเกย์ ทางยูนิลีเวอร์ (Uniliver)จึงรีบออกแถลงการณ์ว่า “โฆษณาชิ้นนี้เป็นผลงานของเอเยนซี่แห่งหนึ่งในแอฟริกาใต้ และไมได้ผ่านความเห็นชอบใดใดจากยูนิลีเวอร์ โฆษณาชิ้นนี้เป็นสิง่ที่ยอมรับไมได้ และเราจะดำเนินการเพื่อหยุดการเผยแพร่โฆษณาชิ้นนี้ทันที ยูนิลีเวอร์มีความภูมิใจที่จะสนับสนุนแบรนด์ของเราให้กับกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน...
- Advertorial - BANGKOK BANG SME
ADFEST 2020