Tag: financial

ธนาคารกสิกรไทย เผย 4 เทรนด์การเงินที่จะมาเปลี่ยนโลกในปี 2017

ปี 2016 เป็นปีที่พลังดิจิทัล เทคโนโลยี ขับเคลื่อนในทุกแวดวง รวมถึงการเงิน การธนาคาร ทำให้เกิดนวัตกรรมการเงินที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกรรมการเงิน และทำให้พฤติกรรมของผู้ใช้งานค่อยๆ ปรับเปลี่ยนไป K-Now ธนาคารกสิกรไทย สรุป 4 ความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญที่ยังคงส่งผลเป็นระลอกต่อเนื่องมาถึงปี 2017 ได้แก่ 1. National e-Payment 2. E-Wallet 3. FinTech 4. Digital Banking   ความเคลื่อนไหวแรก -...

โกแบร์…..หมีนี้มีที่มา

ข้อดีของการเป็นรายแรกที่เข้ามาบุกเบิกตลาดของโกแบร์ (Go Bear) เว็บไซต์ Financial Metasearch ก็คือ การไม่มีคู่แข่งขัน เพราะยังไม่เคยมีใครเข้ามาให้บริการในรูปแบบนี้มาก่อน แต่การที่จะดึงให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการนั้น จำเป็นที่จะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจตลอดจนความรู้สึกผูกพันที่ดีระหว่างตัวผู้บริโภคกับแบรนด์ และนั่นคือเหตุผลส่วนหนึ่ง ที่ตอบคำถามว่า ทำไมโกแบร์ถึงต้องใช้สัญลักษณ์ของพี่หมีโกแบร์เข้ามาเป็นแกนหลักในการสื่อสารกับผู้บริโภค เพราะหากมองเข้ามาในสิ่งที่ โกแบร์ นำเสนอให้กับลูกค้านั้น จะพบว่า ประกันเป็นสิ่งที่คนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวและไม่คุ้นเคย แต่ด้วยรูปลักษณ์ที่น่ารักและเป็นมิตรของหมีโกแบร์จะมาเปลี่ยนทัศนคติต่อการทำประกันให้เข้าถึงง่ายขึ้น “พี่หมี” จึงเข้ามาทำหน้าที่ในการเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ได้เป็นอย่างดี เพราะจากการทำวิจัยกับลูกค้าผ่านแบบสอบถามจำนวน 150,000 คน โดยถามถึงความรู้สึกที่มีต่อหมีโกแบร์ ผลลัพธ์ที่ได้คือดีมาก มุมมองของผู้คนที่มีต่อพี่หมีโกแบร์คือ...
- Advertorial - ADFEST 2020

LATEST POST

MOST POPULAR