Tag: euroBrand

Apple คว้าแบรนด์มูลค่าสูงที่สุดของโลก

  จากการรายงานของ Eurobrand  ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์ สิทธิบัตร และ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ของยุโรป  ล่าสุดได้เผยผลการสำรวจการจัดอันดับแบรนด์ทั่วโลกตามมูลค่าแบรนด์  euroBrand Global Top 100 2012Apple  ได้อันดับ 1 ด้วยมูลค่าแบรนด์สูงสุด  100.239 พันล้านยูโร  (130.6 พันล้านเหรีญสหรัฐฯ)  จากเดิมเมื่อปี 2011 มูลค่าอยู่ที่  66.658 พันล้านยูโร  ...