Tag: EIC SCB

ผลครึ่งแรก “เศรษฐกิจไทยโตดีและทั่วถึง” EIC ขยับ GDP โต 4.3% พร้อมสัญญาณบวก-ลบ กระทบครึ่งปีหลัง

Economic​ Intelligence Center ธนาคาร​ไทยพาณิชย์​ หรืออีไอซี ​ปรับ​ประมาณการการขยายตัวของ​เศรษฐกิจ​ไทยใน​ปี​ 2561​ เพิ่มมากขึ้น จากที่เคยคาดการณ์การขยายตัวเมื่อช่วงเดือนเมษายนไว้ว่าเศรษฐกิจในปี 2561 จะเติบโตเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาราว 4% แต่จากหลายๆ สัญญาณบวกรวมทั้งการเติบโตที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งแรกของปี ทำให้มีการปรับเพิ่มประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีนี้เป็น 4.3% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ 5 ปี และเป็นการขยายตัวที่เร่งขึ้นจากหลายหมวดการใช้จ่าย สะท้อนถึงแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแรงขึ้นของเศรษฐกิจไทย ส่งออก -ท่องเที่ยว โตร้อนแรง ดร.​ยรรยง​...

SCB ฟันธง BIG DATA ในไทยโตกระฉูด ภาคธุรกิจเอามาใช้ทั้งเรื่อง “งาน-เงิน-คน”

ปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธความสำคัญของ Big  Data โดยเฉพาะการขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 ที่เป็นการเข้าสู่ยุค Data-driven อย่างสมบูรณ์ ทุกสิ่งอย่างจะถูกขับเคลื่อนอยู่บนฐานข้อมูล ทำให้มีการใช้ประโยชน์จาก Big Data แพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลที่รวบรวมจากพฤติกรรมและกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง ที่วันนี้กลายเป็นขุมทรัพย์ที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อให้ได้ Insight ที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินธุรกิจ สร้างความเข้าใจความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆ นำไปคาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภคในเชิงลึกได้มากกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบดั้งเดิมในอดีต การตื่นตัวในการนำข้อมูลไปใช้ของภาคธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น เป็นหนึ่งสิ่งที่ช่วยสะท้อนความสำคัญและการเติบโตของ Big Data ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี...

LATEST POST

MOST POPULAR