Tag: Bookstore

ยอดขายหนังสือลดลง “ศูนย์หนังสือจุฬาฯ” ปรับตัวอย่างไร จึงยังมีกำไรอยู่ได้

หากถามถึงร้านหนังสือในดวงใจของเหล่านักอ่าน เชื่อว่าจะต้องมีชื่อของ “ศูนย์หนังสือจุฬาฯ” ติดโผ ด้วยระยะเวลาให้บริการที่ยาวนานถึง 44 ปี ภายใต้การเป็นหน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการดำเนินกิจการในรูปแบบของวิสาหกิจ ที่ต้องเลี้ยงตัวเองคล้ายระบบธุรกิจเอกชน แม้จะไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกำไรสูงสุด แต่ต้องสามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้Brand Buffet ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณทรงยศ สามกษัตริย์ กรรมการผู้จัดการศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารศูนย์หนังสือแห่งนี้มานานถึง 17 ปี ถึงสถานการณ์ของธุรกิจหนังสือในปัจจุบัน ศูนย์หนังสือจุฬาฯ แข่งขันอย่างไรให้สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤติเช่นนี้ย้อนประวัติ...

ผ่าทางตัน “ร้านหนังสือ” จะอยู่รอด ต้องเป็น “Omni-channel” และปรับร้านเป็นพื้นที่ขายประสบการณ์

ทุกวันนี้ “ออนไลน์” เข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของคนตลอด 24 ชั่วโมง และเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของคนมากขึ้น ผลจากการบูมของออนไลน์ ทำให้หลายธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ใครปรับตัวได้ทัน ก็อยู่รอด ส่วนใครที่ฝืนกระแส ไม่ยอมปรับตัวตามทิศทางของโลก ก็เท่ากับว่ารอวันที่จะล้มหายไป“ธุรกิจร้านหนังสือ” เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ต้องปรับตัวอย่างหนัก จากในอดีตที่เคยรุ่งเรือง มีทั้งเชนใหญ่ และร้านหนังสืออิสระมากมาย แต่วันนี้หลายร้านที่เคยเฟื่องฟู กลับทยอยปิดฉากตัวเองลง ยิ่งธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์อย่างนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ อยู่สภาวะขาลง หลายเล่ม หลายหัวต้องบอกลาจากตลาดไป...