Tag: AP Space Scholarship

เจาะลึกดีไซน์เบื้องหลังโปรเจ็กท์ Space Scholarship ของ AP กับโจทย์การครีเอท “พื้นที่” เพื่อหลอมรวมทุกความแตกต่าง

หลังจากที่ BrandBuffet เคยนำเสนอแนวคิดเบื้องหลังโครงการ  AP: Space Scholarship ซึ่งตั้งใจมอบ "พื้นที่" เป็นทุนการศึกษากับน้องๆ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทนุทรัพย์ให้มาอาศัยในโครงการคอนโดมิเนี่ยมของ AP ซึ่งสาธารณูปโภคครบถ้วน การเดินทางสะดวกสบาย ระบบรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยม รวมทั้งสภาพแวดล้อมอื่นๆ ภายในโครงการเอื้อกับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ในครั้งนี้ BrandBuffet ขอพาท่านผู้อ่านไปเปิดห้องของน้องๆ ในโครงการนี้ เพื่อดูแนวคิดเบื้องหลังดีไซน์ ที่มองถึงข้อจำกัดในอนาคต ที่พื้นที่ในเมืองมีจำกัด...

AP ฉีกกฎอีกรอบมอบทุนการศึกษา เป็น “ตารางเมตร” และ “พื้นที่การใช้ชีวิต” แทนเงิน #APSpaceScholarship

จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติในปีพ.ศ. 2559 มีจำนวนผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครตามทะเบียนราษฎรประมาณ 5.6 ล้านคน แต่ในความเป็นจริงแล้ว คาดการณ์ว่า มีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงของเรามากถึง 13 ล้านคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางวัน นั่นเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าความเจริญของประเทศไทยยังคงมีลักษณะกระจุกตัวตามเมืองใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ อาชีพ คุณภาพความเป็นอยู่ รวมไปถึงเรื่องของ "การศึกษา" ทุกๆ ปีมีนักเรียนต่างจังหวัดจำนวนไม่น้อย ที่ต้องย้ายเข้ามาศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ ด้วยวิถีชีวิตคนเมืองที่ไม่หยุดนิ่งและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เด็กๆ เหล่านี้จะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในการพบกับสังคมใหม่ สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น...
- Advertorial -