Tag: 5G Use Cases

5G ก้าวไปอีกขั้น “AIS” โชว์ทดสอบ Use Case “รถไร้คนขับทางไกล” จากกรุงเทพฯ สู่หาดใหญ่

ทราบกันดีว่าอนาคตเทคโนโลยี “5G” จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน “AIS” ในฐานะผู้นำ Digital Life Service Provider ได้เดินหน้าและเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยี 5G โดยผลักดันให้ทุกภาคที่เกี่ยวข้องใน Ecosystem เห็นภาพประโยชน์ของ 5G ในวันที่เทคโนโลยีนี้มาถึง ผ่านการทดสอบการใช้งานเทคโนโลยี 5G ใน Use Case ต่างๆ ทั่วประเทศหลังจากที่ได้ยื่นเรื่องขอทดสอบ 5G...

G-Able ผนึกกำลัง 40 พันธมิตร ร่วมลงนามกับกระทรวงดิจิทัลฯ ทดสอบเทคโนโลยี 5G บนพื้นที่ EEC [PR]

G-Able ผนึกกำลัง 40 พันธมิตร ร่วมลงนามกับกระทรวงดิจิทัลฯ ทดสอบเทคโนโลยี 5G บนพื้นที่EEC ครั้งแรกในประเทศไทยคุณสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท จีเอเบิล (ที่ 3 จากขวา) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนรวม 40 หน่วยงาน ในการการทดสอบเทคโนโลยี 5G โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีลงนาม ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและสนับสนุนการทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G (5G Use Cases) และการพัฒนาศูนย์การทดสอบเทคโนโลยี 5G บนพื้นที่ EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่พร้อมรองรับการลงทุนด้านดิจิทัล ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน บนหลักการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา...
- Advertorial -