G-Able ผนึกกำลัง 40 พันธมิตร ร่วมลงนามกับกระทรวงดิจิทัลฯ ทดสอบเทคโนโลยี 5G บนพื้นที่ EEC [PR]

G-Able ผนึกกำลัง 40 พันธมิตร ร่วมลงนามกับกระทรวงดิจิทัลฯ ทดสอบเทคโนโลยี 5บนพื้นที่EEC ครั้งแรกในประเทศไทย

- Advertisement -

คุณสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท จีเอเบิล (ที่ จากขวาเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนรวม 40 หน่วยงาน ในการการทดสอบเทคโนโลยี 5G โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีลงนาม ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและสนับสนุนการทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G (5G Use Cases) และการพัฒนาศูนย์การทดสอบเทคโนโลยี 5G บนพื้นที่ EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่พร้อมรองรับการลงทุนด้านดิจิทัล ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน บนหลักการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี