Tag: เอสซีจี เคมิคอลส์

“ยุง-ฆ่า-ยุง” ด้วยรองเท้าจิ๋ว ไอเดียนวัตกรรมเพื่อสังคม จาก BBDO Bangkok

ปัญหาเรื่อง "ยุง" ดูเหมือนจะเป็นปัญหาร่วมกันของเมืองในเขตใต้เส้นศูนย์สูตรทุกเมือง วิธีการที่จะกำจัดยุงอย่างยั่งยืนจะเป็นเรื่องยาก ทั้งๆ ที่ยุงเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆ จากสถิติพบว่าในโลกนี้มีผู้เสียชีวิตจากยุงถึง 2.7 ล้านคนต่อปี เพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว BBDO Bangkok ร่วมมือกับ SCG Chemicals และ Institut Pastuer (สถาบันปาสเตอร์ ประเทศฝรั่งเศส) คิดค้นสิ่งที่เรียกว่า The Nano Shoes  คุณสุทธิศักดิ์ สุจริตตานนท์...

“โครงการบ้านปลา” Beyond CSR ของเอสซีจี เคมิคอลส์ จากอุปกรณ์สร้างบ้านคน สู่บ้านของ “ปลา”

“เมื่อเข้าไปอยู่ในพื้นที่หรือชุมชนใด การได้รับการยอมรับจากผู้คนในแต่ละชุมชนที่เราเข้าไปเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน การได้ใจคนในชุมชนให้ยอมรับว่าเราคือส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่เพียงแค่การเป็นส่วนหนึ่งเพราะเราตั้งโรงงานอยู่ที่นั่น” จากคำพูดของ คุณชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ แต่ละโครงการที่เอสซีจี เคมิคอลส์ พัฒนาขึ้นจึงมุ่งหวังในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์ในสิ่งที่ชุมชนต้องการ รวมทั้งเน้นทำโครงการที่สามารถต่อยอดและพัฒนาต่อได้อย่างยั่งยืน ช่วยสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้คนในชุมชน มากกว่าแค่การเข้าไปบริจาคสิ่งของ หรือให้ความช่วยเหลือแบบครั้งคราว โดยทางเอสซีจีจะเรียกการขับเคลื่อนโครงการในลักษณะนี้ว่า “Beyond CSR” โจทย์หลักคือปัญหาของท้องถิ่น คุณชลณัฐ กล่าวถึงแนวทางในการสร้าง Engage กับแต่ละชุมชนที่ทางบริษัทให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการมอบหมายให้พนักงานในระดับผู้จัดการแต่ละคนจะต้องมีชุมชนที่อยู่ในความดูแลของตัวเองคนละ...

เอสซีจี เคมิคอลส์ รวมพลังจิตอาสากว่า 500 คนสร้างบ้านปลา เพื่อคืนความสมบูรณ์สู่ทะเลภาคตะวันออก [PR]

เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับจังหวัดระยอง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1 (ระยอง) กลุ่มประมงพื้นบ้าน จังหวัดระยอง จัดงาน “จิตอาสาสร้าง บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์” ณ สวนสาธารณะแหลมเจริญ จ. ระยอง โดยมีจิตอาสาร่วมสร้างบ้านปลากว่า 500 คน ซึ่งบ้านปลาทั้งหมดจะส่งมอบให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์และแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน คืนความสมบูรณ์ให้กับทะเลชายฝั่งและให้ประมงพื้นบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน...

LATEST POST

MOST POPULAR