Tag: เซ็นทรัลทำ

เซ็นทรัล ทำ ผุดไอเดียแปรรูปยางพาราเป็น “เฟอร์นิเจอร์” และ “พื้นห้องเรียนอนุบาล”[PR]

"กลุ่มเซ็นทรัล" สานต่อนโยบายการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ "เซ็นทรัล ทำ" พัฒนาชุมชนและการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อเนื่องจากโครงการเดิมโดยเพิ่มเติมอีก 3 โครงการ เพื่อต่อยอดความคิด เสริมสร้างศักยภาพ สร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน"คุณพิชัย จิราธิวัฒน์" กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) กล่าวว่า ทางกลุ่มเซ็นทรัล ได้ให้การสนับสนุนและพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนไปแล้ว 4 อำเภอ...

โรงเรียนพอเพียงเลี้ยงไก่ไข่ อีกหนึ่งโมเดลสร้างความยั่งยืนของ กลุ่มเซ็นทรัล

กลุ่มเซ็นทรัล ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง CSV (Creating Share Value) ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัลทำ” เพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าร่วมต่อทั้งภาคสังคม ชุมชน และธุรกิจ โดยไม่ได้มองแค่กำไรในการดำเนินธุรกิจ แต่มองถึงโอกาสในการตอบแทนหรือทำสิ่งดีๆ กลับคืนให้สังคมหรือผู้คนโดยรอบมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน รวมไปถึงทุกๆ ภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละช่วงของการดำเนินธุรกิจภายใต้โครงการ “เซ็นทรัลทำ”  จะเป็นแกนหลักสำคัญของการขับเคลื่อนเพื่อร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนของทั้งกลุ่มเซ็นทรัล และประกอบไปด้วยหลากหลายโมเดลในการพัฒนาที่ล้วนแต่ช่วยสร้างความเข้มแข็ง และทำให้ชุมชนต่างๆ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ โดยเฉพาะโมเดลล่าสุดอย่าง...

กลุ่มเซ็นทรัล จัดงาน “ตลาดชุมชนเซ็นทรัล” ชูของดีท้องถิ่น ใน 4 ห้างหลักทั่วไทย ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 9 ล้านบาท [PR]

กลุ่มเซ็นทรัล เดินหน้าผลักดัน และพัฒนาสินค้าคุณภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างครบวงจร ภายใต้โครงการ “สินค้าชุมชนของเรา ปีที่ 7” ด้วยสินค้ากว่า 2,000 รายการ จาก 140 ชุมชน รวม 49 จังหวัดทั่วประเทศ สร้างรายได้กลับสู่ชุมชนไปแล้วรวมกว่า 954 ล้านบาท คาดว่าสิ้นปี 2561 จะสามารถผลักดันสินค้าชุมชนเพิ่มเป็น 160 ชุมชน...
- Advertorial -