Tag: อพท.

อพท. พัฒนา Platform การจำหน่ายสินค้าแบบชั่วคราว บนเว็บไซต์ นำร่อง 2 แห่ง [PR]

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการช่วยผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน ในช่วงที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทาง อพท. ในส่วนของสำนักงานพื้นที่พิเศษ ได้เป็นสื่อกลางช่วยผู้ประกอบการร้านค้าและชุมชน นำสินค้าและบริการมาโพสต์จำหน่ายในเพจและเว็บไซต์ของสำนักงานพื้นที่พิเศษ เบื้องต้นนำร่อง 2 แห่ง ดังนี้สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ได้พัฒนา Platform การจำหน่ายสินค้าแบบชั่วคราว บนเว็บไซต์ www.smartactivebeach.dasta.or.th ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ได้มาลงทะเบียนและนำเสนอสินค้า...

UNESCO ประกาศ ‘กรุงเทพ’ ได้รับเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ‘ด้านการออกแบบ’

ปี 2562 องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ประกาศให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในระดับโลก (UNESCO Creative Cities Network - UCCN) โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 66 เมืองทั่วโลก สำหรับประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเครืองข่ายเมืองสร้างสรรค์ 2 เมือง คือ กรุงเทพมหานคร ด้านการออกแบบ (City of Design)...

อพท. เปิดแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดตราดระยะ 5 ปี เป็นมากกว่าแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล กระจายนักท่องเที่ยวสู่ชุมชนหนุนท่องเที่ยวเชิงประมง [PR]

นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ได้จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดตราด ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2565 เพื่อเตรียมรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางซึ่งเป็นผลพวงจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี  และการเดินทางเชื่อมโยงของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในเส้นทางเชื่อมโยงทางฝั่งตะวันออก“ อพท.3 มีภารกิจดูแลพัฒนาพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง  เราจึงเห็นความสำคัญที่จะเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนและผู้ประกอบการในการรองรับนักท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพให้แก่ชุมชนให้มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ซึ่งแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับนี้ จะเน้นพัฒนาพื้นที่บนฝั่งตามฐานทรัพยากรและความโดดเด่นของชุมชนนั้นๆ เป็นหลัก เพราะที่ผ่านมา อพท.พัฒนาพื้นที่เกาะ เช่น เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก ไประดับหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะเกาะหมากที่ตั้งเป้าหมายเป็นโลว์คาร์บอนเดสติเนชั่น”สำหรับแผนพัฒนา 5 ปี อพท. จะเน้นการพัฒนา 3 ประเด็นประกอบด้วย 1. พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT...

อพท. เล็งปั้นแบรนด์ “CBT Thailand” ปักหมุดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน [PR]

อพท. ปักธงท่องเที่ยวโดยชุมชน เตรียมปั้นแบรนด์ “CBT Thailand” พร้อมเดินหน้าเป็นองค์กร “สร้างต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” จากการใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกหรือ GSTC และเกณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุม ชนอย่างยั่งยืน หรือ CBT Thailand เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน ปีนี้ตั้งเป้า 40 ชุมชนทั่วประเทศ ดันรายได้เพิ่ม 20% ความสุขล้น 85%นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า เพื่อสร้างการรับรู้การทำงานของ อพท. ให้ขยายวงกว้างออกไปยังภาคีเครือข่ายและผู้สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่ความยั่งยืน และเป็นการท่องเที่ยวที่กระจายรายได้ลงสู่ชุมชนผู้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว อพท. จึงได้กำหนดสร้างแบรนด์...

เที่ยว ‘เมืองน่าน’ มุมมองใหม่ ‘คนเที่ยว Fin และ ชาวบ้าน Win’

จะดีไม่น้อยหากสถานที่ท่องเที่ยวหรือชุมชนที่เราไปแวะเวียนเยี่ยมชม  สามารถดำรงอยู่ได้และมีรายได้ให้กับคนในพื้นที่หรือชุมชนนั้นๆอย่างไม่จบสิ้น  ในคอนเซ็ปต์ที่ว่าคนเที่ยวได้ความสุขใจ เจ้าของพื้นที่ก็มีรายได้พร้อมกระจายต่อสู่ชุมชน หรือที่เรียกว่า “กิจการเพื่อสังคม” เว็บไซต์ BrandBuffet.in.th ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมผลักดันให้จังหวัดน่านเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากกว่าเดิม พร้อมทั้งส่งเสริมผ้าไทย(ผ้าซิ่นผ้าทอ) ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและเชิงสร้างสรรค์อพท. หรือ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ผ่านมาส่งเสริมและผลักดันสถานทีท่องเที่ยวธรรมชาติให้เป็นที่รู้จักและน่าท่องเที่ยวมากขึ้น  หลังจากได้รับโจทย์พิเศษสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่พิเศษทั้ง 6 แห่ง (หมู่เกาะช้าง  เลย  เมืองเก่าน่าน  เมืองเก่าโบราณอู่ทอง  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร...

ชวนประกวดหนังสั้น Thailand Sustainable Tourism Awards 2015 [PR]

ถ้าคุณคือเยาวชนและมีฝีมือทำหนังสั้น องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดหนังสั้นภายใต้โครงการ Thailand Sustainable Tourism Awards 2015 งานนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้แตะไหล่ร่วมทำ Workshop กับผู้กำกับแถวหน้าของเมืองไทย พี่อุ๋ย นนทรีย์ นิมิบุตร และพี่เล็ก คงเดช จาตุรันต์รัศมีสนใจ Download ใบสมัคร ได้ที่ ...