Tag: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

เปิดตำนานนมวัวแดง “ไทย-เดนมาร์ค” อาชีพพระราชทานจากสายพระเนตรยาวไกลของ ในหลวงร. 9

 เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยและผูกพันกับ “นมไทย-เดนมาร์ค” มาตั้งแต่เด็ก หรือบางคนเรียกว่า “นมวัวแดง” เพราะตราสัญลักษณ์ที่เป็นวัวสีแดงแม่ลูกหันหน้าเข้าหากัน จนถึงวันนี้หลายคนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังดื่มนมไทย-เดนมาร์ค ขณะเดียวกันได้ส่งต่อความผูกพันนี้ไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานแต่รู้หรือไม่ว่า…กว่าจะมาเป็นนมไทย-เดนมาร์คดังเช่นทุกวันนี้ เกิดจากพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่ทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า ทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไทยได้มีอาชีพที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่ง ไม่ต้องบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย จึงก่อเกิด "อาชีพโคนม" อาชีพพระราชทานที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยมายาวนานและยั่งยืนพระบิดาแห่งการโคนมไทย ผู้ให้กำเนิดอาชีพเลี้ยงโคนมเดือนกันยายน พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสทวีปยุโรป ในการเสด็จทรงประทับแรมอยู่ ณ...
- Advertorial -