Tag: ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

‘9-1-1-2’ โค้ดลับที่ ‘นักวางกลยุทธ์ต้องรู้’ ก่อนเขียนแผนธุรกิจ​​ เพื่อก้าวข้าม ‘กับดักกลยุทธ์การตลาด’

การเขียนแผนกลยุทธ์ต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกธุรกิจต้องมีและต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะการมีกลยุทธ์ที่ดี ไม่ต่างกับการมีเข็มทิศคอยช่วยนำพาธุรกิจให้ไปสู่จุดหมายโดยไม่หลงทาง รวมทั้งยังอาจเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยหลบเลี่ยง ช่วยป้องกันอันตรายจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบกับธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะทำให้ไม่หลงทางแล้ว ยังช่วยลดโอกาสบาดเจ็บหรือการต้องเผชิญหน้ากับความเสียหายต่างๆ ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจได้น้อยที่สุดดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลกับทาง Brandbuffet.in.th ​เกี่ยวกับวิธีการเขียนแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ​ และรอดพ้นจากการติดกับดักการวางกลยุทธ์​ทางการตลาด เนื่องจาก นักวางกลยุทธ์ส่วนใหญ่มักจะยึดติด และเลือกใช้วิธีการหรือมุมมองเดิมๆ มาใช้ในการเขียนแผนธุรกิจครั้งใหม่ โดยเฉพาะในช่วงนี้ ซึ่งถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของปี...

ไม่มีคำว่า ‘ศิลปินไส้แห้ง’ อีกต่อไป เมื่อเข้าใจศิลปะยุคบิ๊กดาต้า ​พร้อมทำความรู้จักศาสตร์แขนงใหม่ ‘Data Artist’

เป็นที่รับทราบและเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วว่า Data เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยเฉพาะยุค Insight Marketing อย่างในปัจจุบัน ที่ความต้องการต่างๆ ของผู้บริโภคกลายเป็นตัวกำหนดทิศทางให้เกิดการปรับเปลี่ยนทั้งวิถีชีวิต พฤติกรรมในการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ นำมาซึ่งโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ที่ภาคธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวและก้าวตามให้ทันทำให้เราจะเห็นภาคธุรกิจทั้งหลายให้ความสำคัญกับเรื่องของ Big Data รวมทั้งการเร่งพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการวิเคราะห์และต่อยอดประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ ​เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรทางด้านนี้ยังคงขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ในปริมาณที่สูงมาก​ ไม่ว่าจะเป็น Data Scientist, Data Analytic รวมทั้งในสายงานคอมพิวเตอร์อย่าง Computer Science หรือ...

จุฬาฯ เผยผลวิจัยแบรนด์อสังหา “บ้านเดี่ยว-ทาวน์เฮ้าส์-คอนโด” ที่ผู้บริโภคไทยไว้วางใจ

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในไทยในปีที่ผ่านมามีขนาดใหญ่กว่า 800,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มเจริญเติบโตเข้าสู่ 1,000,000 ล้านบาทในอนาคตอันใกล้ จึงถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญนอกจากนั้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นตลาดที่ มีการแข่งขันโดยแบรนด์ที่แข็งแกร่งจำนวนมาก โดยแต่ละแบรนด์ก็มีแนวทางการพัฒนาแตกต่างกันไปอย่างไรก็ตาม ยังไม่มีเครื่องมือที่จะสามารถทำให้แบรนด์ต่างๆ เห็นถึงปัจจัยที่ส่งผลแท้จริงต่อความไว้วางใจ จากผู้บริโภคในอุตสาหกรรมนี้แต่อย่างใดเพื่อแก้ปัญหาข้างต้น ศ. ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล คณะผู้วิจัยจากภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้พัฒนางานวิจัยในการสร้างเครื่องมือดัชนีความไว้วางใจแบรนด์ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ขึ้น เรียกว่า CU-BTI...
- Advertorial -