Tag: ฟิลิปป์ สตาร์ค

เจาะเบื้องหลัง ‘แสนสิริ’ ปั้นแบรนด์ใหม่ Khun by Yoo เพราะทุกการอยู่ต้องหรู เลิศ และ World Class

“กรุงเทพ” เป็นหนึ่งในมหานครใหญ่ ด้วยประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน ที่นับวันจะมีแต่ความหนาแน่นเพิ่มขึ้น และมีสภาพการจราจรติดขัด แม้ว่าเวลานี้กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ สิ่งที่ตามมาจากนี้คือ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในมหานครแห่งนี้ จะกลายเป็นรูปแบบ “Vertical Living” หรือการอยู่อาศัยในแนวดิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงติดอยู่บนถนนนั่นจะทำให้ภาพของเมืองกรุงเทพฯ ต่อไปจะเต็มไปด้วยโครงการคอนโดมิเนียมที่เข้ามาแทนที่การอยู่อาศัยแนวราบ เหมือนที่เกิดขึ้นแล้วกับมหานครใหญ่ของโลก เช่น โตเกียว ฮ่องกง นิวยอร์กแนวโน้มนี้จะขยายตัวอย่างรวดเร็วในกลุ่มคนรุ่นใหม่วัยทำงาน ส่วนใหญ่นิยมเลือกอยู่คอนโดในเมือง มากกว่าซื้อบ้านนอกเมือง“เทียบกับในช่วง...