Tag: ผู้ประกอบการ SMEs

สสว. จัดสัมมนา แนะ ผปก.SMEs สงขลา พิชิตตลาดยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ “ใหม่-สร้างสรรค์-มีประโยชน์-ต่อยอดได้” [PR]

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เดินหน้าจัดสัมมนาให้ครบทุกภูมิภาค เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วทุกภูมิภาคของไทย ล่าสุดลงใต้ จัดสัมมนาหัวข้อ “พิชิตตลาดยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์” บรรยายโดย นายวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านกลยุทธธุรกิจ การขาย การตลาด การบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และกลยุทธนวัตกรรม  ณ ห้องประกายกาญจน์...
- Advertorial -