Tag: ประชุมผู้ถือหุ้น

ประท้วงงานประชุมผู้ถือหุ้น ‘เฟสบุ๊ค’ ปีนี้ธีม #FireZuck

กลุ่มองค์กรไม่แสวงกำไร "Fight for the Future" จัดใหญ่ ยิงโปรเจ็คเตอร์ขึ้นกำแพงโรงแรม Nia สถานที่จัดงานประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของ Facebook พร้อมข้อความประท้วงส่งตรงถึงบริษัทว่า "FIRE MARK ZUCKERBERG" โดยทางกลุ่มเผยว่า ไม่มีหนทางใดอีกแล้วที่จะแก้ปัญหาภายใน Facebook ได้นอกจากหนทางนี้ นั่นคือไล่ Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง Facebook ออกไปซะ แม้ว่าทางกลุ่มอ้างว่า...
- Advertorial - ADFEST 2020