Tag: บริษัท บราวน์ ดีเซิร์ท จำกัด

Brown Cafe

เส้นทาง ‘Brown Café’ จาก SME ชานมไข่มุก ปั้นธุรกิจอย่างไรให้ ‘เซ็นทรัล’ ร่วมทุน และแผนลงทุนจากนี้

ในช่วงหลายปีมานี้ เกิดผู้ประกอบการธุรกิจ SME และ Startup มากมาย เพราะใครๆ ก็อยากมีธุรกิจของตัวเอง ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ สิ่งที่ตัวเองหลงใหล สิ่งที่ตัวเองคิด แต่ในโลกความเป็นจริงนั้น เส้นทางกว่าที่ธุรกิจจะตั้งไข่ เติบโต และเดินได้อย่างมั่นคง ต้องเผชิญทั้งการแข่งขัน และอุปสรรคต่างๆ มากมมาย ยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจ และกำลังซื้อชะลอตัวเช่นนี้ เป็นความท้าทายใหญ่ของธุรกิจ SMEเช่นกรณีศึกษา “Brown Café”...
CRG - Brown Cafe

“เซ็นทรัล” เข้าถือหุ้นใหญ่ธุรกิจร้านชานมไข่มุก-ขนม “Brown Café” ต่อจิ๊กซอว์ Brand Portfolio Strategy

กลยุทธ์สำคัญของการเป็นผู้เล่นใน Food Chain Industry คือ ต้องมี “Brand Portfolio” ที่แข็งแกร่ง เพราะเป็นหัวใจที่ตอบโจทย์ “การเติบโตด้านผลประกอบการ” ขององค์กร ขณะเดียวกันเพิ่มโอกาส “เข้าถึงผู้บริโภค” หลากหลายกลุ่ม และเข้าไปอยู่ใน “ช่วงเวลาของการรับประทานอาหาร” ของผู้บริโภค ไม่ว่าจะมื้อหลัก หรือมื้อรอง“CRG” (Central Restaurants Group) ในกลุ่มเซ็นทรัล คือ หนึ่งใน Major Player ของธุรกิจร้านอาหารในไทย ซึ่งล่าสุด “โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)”...
- Advertorial -