Tag: บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

ออลไทยแท็กซี่ มอบรางวัล“คนขับเกรด A” เสริมสร้างขวัญกำลังใจคนขับรถแท็กซี่คุณภาพ เริ่ม ก.ค.นี้ [PR]

บริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด จัดโครงการ “คนขับเกรด A” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนายกระดับแท็กซี่ให้มีมาตรฐานทั้งด้านระเบียบมีวินัย ความสะอาด ความปลอดภัย และมีการบริการที่ดีเยี่ยม ด้วยการมอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพนักงานขับรถแท็กซี่ที่มีประวัติการทำงานดี ปฏิบัติตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดได้อย่างครบถ้วน โดยกำหนดมอบรางวัลทุกเดือน เริ่มเดือนกรกฎาคมนี้นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด เปิดเผยระหว่างการอบรางวัลโครงการคนขับเกรด A ว่า โครงการนี้เป็นนโยบายบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการให้บริการแก่ผู้โดยสาร...

นครชัยแอร์ เตรียมพร้อมรองรับเทศกาลปีใหม่ 2562 เสริมเที่ยววิ่งเพิ่ม ย้ำ!คุมเข้มความปลอดภัย [PR]

นครชัยแอร์ เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางเทศกาลปีใหม่ 2562 จัดแผนเสริมเที่ยววิ่งเพิ่ม ย้ำ!คุมเข้มความปลอดภัย อย่างเข้มงวดในทุกเที่ยวบริการ พร้อมให้บริการส่งพัสดุด่วนทุกวันตลอดเทศกาล...ไม่มีวันหยุดนางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยถึงแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติเหมือนเช่นทุกปี ส่งผลให้หลายเส้นทางของนครชัยแอร์มียอดจองเต็มแล้วบริษัทฯ...

เกิดขึ้นจริงที่ไทย! All Thai Taxi เอา “รถเบนซ์” มาทำแท็กซี่ ประเดิม 100 คัน...

คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร กรรมการ บริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด กล่าวว่า ตามที่กระทรวงคมนาคม มีนโยบายเพื่อต้องการยกระดับมาตรฐานแท็กซี่ไทยให้มีคุณภาพสูงขึ้นเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยล่าสุดกรมการขนส่งทางบกได้ยกระดับด้วยการเปิดตัวโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP นั้น บริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด ได้ร่วมสนองตอบนโยบายภาครัฐด้วยการเปิดตัวบริการรูปแบบใหม่ ALL THAI TAXI ให้บริการด้วยรถ...

นครชัยแอร์ ปั้น “สถาบันพัฒนาบุคลากรและการขนส่ง” ชูความเชี่ยวชาญด้านงานบริการสู่ความยั่งยืน

คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า ในฐานะที่นครชัยแอร์เป็นผู้นำด้านการขนส่งผู้โดยสารที่มีคุณภาพ มีทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน ด้วยระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ดำเนินงานพร้อมกับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดรับกับพันธกิจของบริษัทฯ โดยเมื่อปี 2547 ได้จัดตั้ง สถาบันพัฒนาบุคลากรและการขนส่ง รองรับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรภาคการขนส่ง ทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ ซึ่งสถาบันพัฒนาบุคลากรและการขนส่งทำหน้าที่ค้นหาและจัดทำหลักสูตรในการจัดอบรมร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่ตรงกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ สอดคล้องกับ หัวใจของการทำธุรกิจของ นครชัยแอร์ ...
- Advertorial -