Tag: ธุรกิจเพื่อสังคม

“รื่นรมย์” ไอเดียแพ็กเกจจิ้งสุดกิ๊บเก๋ จาก Passion สู่เส้นทางเพื่อสังคม เจ้าของเดียวกับ Karmart

เชื่อว่าทุกคนมี  Passion ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิต บางคนโชคดีที่มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ชอบ ได้ทำในสิ่งที่ใช่ ขณะที่บางคนอาจต้องทำในสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ การทำตามหน้าที่และทำในสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบในขณะนั้นอย่างเต็มที่และดีที่สุดก่อน จนเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางและลงตัว เราอาจจะมีโอกาสได้กลับไปเดินตามความฝันในแบบที่ตัวเองต้องการอีกครั้งก็เป็นได้เช่นเดียวกับเส้นทางของ คุณแก๊ป -พงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล  ที่หลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตาดีในฐานะ ผู้บริหารแห่งบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)  (KARMART) และเรื่องราวในการเข้ามาเป็นหนึ่งกำลังสำคัญที่เข้ามาช่วยครอบครัวกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจที่ขาดทุนหลักพันล้านบาทจากธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะนั้น ให้กลับพลิกฟื้นกลายเป็นบริษัทหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งทั้งเรื่องของยอดขายและกำไร จนปัจจุบันมีความพร้อมในการขยายน่านน้ำเพื่อยกระดับการแข่งขันไปสู่ระดับภูมิภาคแล้วกล้บสู่โอกาสทำตาม Passionคุณแก๊ป เล่าให้ฟังว่า...

กรณีศึกษาปั้นแบรนด์ ‘ดอยคำ’ เน้น ‘คุณภาพ-ความจริงใจ’ ไม่ต้องทุ่มงบโฆษณามาก

เมื่อโลกเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อก เข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ เส้นแบ่งแดนระหว่างประเทศทลายลง กลายเป็นโลกไร้พรมแดน เกิดแบรนด์มากมาย ขณะเดียวกันไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน และ Demanding สูงขึ้น ทำให้การสร้างแบรนด์ และการขายสินค้าในยุคนี้ มีทั้งโอกาส และความท้าทายโอกาสที่ว่านี้ คือ แบรนด์มีช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภคได้หลากหลายสื่อ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ขณะเดียวกันผู้บริโภคยุคนี้ กล้าเปิดรับสิ่งใหม่ๆ แต่ในอีกมุมหนึ่ง ต้องเผชิญกับความท้าทาย เพราะท่ามกลางทางเลือกมากมาย และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเร็ว ย่อมส่งผลให้ผู้บริโภคยุคนี้...