Tag: ธุรกิจเพื่อสังคม

Cafe Amazon for chance

เบื้องหลังกว่าจะมาเป็น “Café Amazon for chance” ร้านกาแฟเพื่อผู้พิการ-ผู้ด้อยโอกาส

หลังจากประสบความสำเร็จกับธุรกิจร้านกาแฟ “Café Amazon” ที่ปัจจุบันมีกว่า 3,000 สาขา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ภายใต้การบริหารของ “บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)” ต่อมาในปี 2559 “กลุ่ม ปตท.” ได้จัดตั้ง “บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด” การดำเนินงานในรูปแบบ...

“รื่นรมย์” ไอเดียแพ็กเกจจิ้งสุดกิ๊บเก๋ จาก Passion สู่เส้นทางเพื่อสังคม เจ้าของเดียวกับ Karmart

เชื่อว่าทุกคนมี  Passion ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิต บางคนโชคดีที่มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ชอบ ได้ทำในสิ่งที่ใช่ ขณะที่บางคนอาจต้องทำในสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ การทำตามหน้าที่และทำในสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบในขณะนั้นอย่างเต็มที่และดีที่สุดก่อน จนเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางและลงตัว เราอาจจะมีโอกาสได้กลับไปเดินตามความฝันในแบบที่ตัวเองต้องการอีกครั้งก็เป็นได้เช่นเดียวกับเส้นทางของ คุณแก๊ป -พงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล  ที่หลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตาดีในฐานะ ผู้บริหารแห่งบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)  (KARMART) และเรื่องราวในการเข้ามาเป็นหนึ่งกำลังสำคัญที่เข้ามาช่วยครอบครัวกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจที่ขาดทุนหลักพันล้านบาทจากธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะนั้น ให้กลับพลิกฟื้นกลายเป็นบริษัทหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งทั้งเรื่องของยอดขายและกำไร จนปัจจุบันมีความพร้อมในการขยายน่านน้ำเพื่อยกระดับการแข่งขันไปสู่ระดับภูมิภาคแล้วกล้บสู่โอกาสทำตาม Passionคุณแก๊ป เล่าให้ฟังว่า...

กรณีศึกษาปั้นแบรนด์ ‘ดอยคำ’ เน้น ‘คุณภาพ-ความจริงใจ’ ไม่ต้องทุ่มงบโฆษณามาก

เมื่อโลกเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อก เข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ เส้นแบ่งแดนระหว่างประเทศทลายลง กลายเป็นโลกไร้พรมแดน เกิดแบรนด์มากมาย ขณะเดียวกันไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน และ Demanding สูงขึ้น ทำให้การสร้างแบรนด์ และการขายสินค้าในยุคนี้ มีทั้งโอกาส และความท้าทายโอกาสที่ว่านี้ คือ แบรนด์มีช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภคได้หลากหลายสื่อ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ขณะเดียวกันผู้บริโภคยุคนี้ กล้าเปิดรับสิ่งใหม่ๆ แต่ในอีกมุมหนึ่ง ต้องเผชิญกับความท้าทาย เพราะท่ามกลางทางเลือกมากมาย และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเร็ว ย่อมส่งผลให้ผู้บริโภคยุคนี้...
- Advertorial -